iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Nhân tướng học

Nhân tướng học là bộ môn cổ học phương Đông hàng đầu giúp đọc vị con người, nhưng lại khó ghi nhớ, học thuộc. Vinus sử dụng cách chia cấu trúc phương Tây tạo ra khoá học nhân tướng có hệ thống logic, dễ nhớ, dễ vận dụng hiệu quả trong giao tiếp hiện đại

  • Kiến thức yêu cầu
  • Nghiêm túc làm các bài tập trực quan trong khóa học.
  • Thường xuyên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Người học hiểu rõ bản thân, biết cách rèn luyện bản thân.
  • Đọc vị người đối diện.
Nhân tướng học

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 00:00:00
Bài 2: NHÂN TƯỚNG HỌC VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 00:00:00
Bài 3: SƠ LƯỢC LUẬT ÂM DƯƠNG & NGŨ HÀNH 00:00:00
Bài 4: TƯƠNG QUAN CỐT - NHỤC 00:00:00
Bài 5: BÀI TẬP NHẬN DIỆN CỐT ẨN - CỐT LỘ 00:00:00
Bài 6: TAM ĐÌNH 00:00:00
Bài 7: TAM ĐÌNH PHỐI CỐT NHỤC 00:00:00
Bài 8: TRÁN: Ý NGHĨA VÀ NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 9: LÔNG MÀY: Ý NGHĨA VÀ NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 10: MỘT SỐ BÀI TẬP 00:00:00
Bài 11: MŨI: Ý NGHĨA VÀ NHẬN DIỆN (Phần 1) 00:00:00
Bài 12: MŨI: Ý NGHĨA VÀ NHẬN DIỆN (Phần 2) 00:00:00
Bài 13: GÒ MÁ: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 14: VÙNG MẮT: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 15: MỘT SỐ BÀI TẬP 00:00:00
Bài 16: MIỆNG: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 17: RĂNG: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 18: CẰM: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 19: QUAI HÀM: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 20: CÁC TRƯỜNG HỢP PHỐI KẾT HỢP BỘ VỊ ĐẶC BIỆT 00:00:00
Bài 21: TƯỚNG MỘC: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 22: TƯỚNG HỎA: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 23: TƯỚNG KIM: Ý NGHĨA & NHẬN DIỆN 00:00:00
Bài 25: ĐOÁN VỀ SỨC KHỎE VÀ CÁC BỆNH TIỀM ẨN QUA NHÂN TƯỚNG 00:00:00
Bài 26: ĐOÁN VỀ CÔNG DANH VÀ SỰ NGHIỆP 00:00:00
Bài 28: MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC VÀ CÁC BỘ VỊ LIÊN QUAN TRONG DỰ BÁO HỌC 00:00:00
Bài 29: CHUYỂN TÂM - CHUYỂN TƯỚNG 00:00:00
Bài 30: MỘT SỐ BÍ QUYẾT KHÁC 00:00:00
Bài 31: TỔNG KẾT KHÓA HỌC 00:00:00

Đăng nhận xét