iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Nghệ thuật vẽ tranh

Vẽ là một trong 7 một nghệ thuật mà mỗi người chúng ta nên biết để làm cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Khóa học này sẽ giúp bạn vẽ được những bức tranh tuyệt đẹp cho ngôi nhà của bạn.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Người chưa biết vẽ.
  • Người đã biết vẽ nhưng chưa vẽ tường và muốn học thêm.
  • Các loại cọ, màu sắc và dung dịch và công cụ cần thiết khác.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khóa học có thể tự trang trí không gian sống của mình, hoặc nơi làm việc.
  • Tạo thêm thu nhập cho bản thân.
Nghệ thuật vẽ tranh

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: Vẽ tranh tường là gì? 00:00:00
Bài 3: Công cụ cần thiết để vẽ tranh 00:00:00
Bài 4: Giới thiệu các loại cọ 00:00:00
Bài 5: Cách cầm cọ 00:00:00
Bài 6: Đánh giá bề mặt tường 00:00:00
Bài 7: Giới thiệu tổng quan về các loại màu vẽ tường 00:00:00
Bài 8: Cách sơn tường 00:00:00
Bài 9: Giới thiệu màu acrylic 00:00:00
Bài 10: Cách so sánh tỉ lệ 00:00:00
Bài 11: Công cụ phác thảo 00:00:00
Bài 12: Kỹ thuật hướng hình 00:00:00
Bài 13: Tô màu dạng mảng 00:00:00
Bài 14: Tô màu dạng khối 00:00:00
Bài 15: Kỹ thuật tạo bề mặt chất liệu 00:00:00
Bài 16: Cách xử lý khi phác thảo, tô màu sai 00:00:00
Bài 17: Bài tập - Dựng hình con vẹt 00:00:00
Bài 18: Bài tập - Tô màu cho con vẹt 00:00:00
Bài 19: Bài tập - Hoàn thiện 00:00:00
Bài 20: Tổng kết khoá học 00:00:00

Đăng nhận xét