iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Nghệ thuật gấp giấy cơ bản

Xếp giấy (gấp giấy) là một môn nghệ thuật mang tính giải trí cao. Nhiều người rất có hứng thú với việc xếp giấy nhưng lại gặp khó khăn bởi hiện nay việc xếp giấy chỉ thông qua hướng dẫn trực tiếp hoặc đọc sách hướng dẫn. Hai hình thức này vẫn còn tồn tại một số nhược điểm: Được hướng dẫn trực tiếp thì số lượng mẫu xếp giấy hạn chế và dễ quên theo thời gian; còn việc đọc sách hướng dẫn lại khá trìu tượng và khó hiểu. Khóa học làm ra để khắc phục những điểm trên: hướng dẫn rõ ràng và chi tiết cách đọc và thực hành các kí hiệu hướng dẫn của các sách hướng dẫn xếp giấy, đồng thời cung cấp cách xếp giấy của một số mẫu xếp giấy đơn giản qua hình thức thực hành trực tiếp.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Tất cả các độ tuổi, tập trung chủ yếu là trẻ em
  • Có kết nối internet ổn định
  • Cần chuẩn bị giấy, thước kẻ, kéo, dao rọc giấy
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Qua khóa học học viên biết cách đọc các kí hiệu hướng dẫn trên một cuốn sách hướng dẫn xếp giấy
  • Có khả năng xếp được một hình cơ bản dựa vào hướng dẫn trên sách
  • Biết cách xếp một số mẫu xếp giấy đơn giản đã hướng dẫn
Nghệ thuật gấp giấy cơ bản

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: Các dụng cụ cần chuẩn bị 00:00:00
Bài 3: Các kí hiệu trong xếp giấy 00:00:00
Bài 4: Thực hành áp dụng các kí hiệu 00:00:00
Bài 5: Các kĩ thuật xếp giấy cơ bản 1 00:00:00
Bài 6: Các kĩ thuật xếp giấy cơ bản 2 00:00:00
Bài 7: Các hình xếp giấy cơ bản 1 00:00:00
Bài 8: Các hình xếp giấy cơ bản 2 00:00:00
Bài 9: Mẫu xếp giấy thông dụng: Con chó (Mẫu 1) 00:00:00
Bài 10: Mẫu xếp giấy thông dụng: Con chó (Mẫu 2) 00:00:00
Bài 11: Mẫu xếp giấy thông dụng: Con chó (Mẫu 3) 00:00:00
Bài 12: Mẫu xếp giấy thông dụng : Giày phụ nữ 00:00:00
Bài 13: Mẫu xếp giấy thông dụng : Áo sơ mi 00:00:00
Bài 14: Mẫu xếp giấy thông dụng : Con ngựa 00:00:00
Bài 15: Mẫu xếp giấy thông dụng : Cá thần tiên 00:00:00
Bài 16: Tổng kết 00:00:00

Đăng nhận xét