iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Trở thành chuyên gia quản lý dự án

Nền kinh tế hiện đại luôn đòi hỏi sự thay đổi khiến chúng ta thường xuyên phải làm việc với các dự án. Thế nhưng các số liệu thống kê từ một số trang thông tin lớn (Harvard Business Review, Forbes, ...) cho thấy có tới 60 - 70% các dự án thất bại mỗi năm, chỉ 30% dự án có khả năng "sống", 1/6 trong số đố chậm tiến độ, tiêu vượt quá kinh phí.

Vậy điều gì quyết đinh khả năng sống, sự thành công hay thất bại của một dự án?
Đáp án của câu hỏi này có nhiều, nhưng có thể khẳng định, một trong những yếu tố quan trọng nhất là công tác quản trị dự án.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Nhà quản lý, người mới làm việc trong các dự án muốn củng cố chuyên môn.
  • Người đã đi làm muốn bổ sung kiến thức quản lý để thăng tiến trong công việc.
  • Sinh viên khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh muốn học kỹ năng quản trị để chuẩn bị cho công việc tương lai.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Học viên sẽ biết cách triển khai các bước xây dựng một dự án.
  • Học viên sẽ được quy trình thẩm định một dự án.
  • Học viên hiểu và biết cách tính toán các thông số cơ bản như thời gian hoàn vốn, tỷ suất lợi nhuận, hệ số hoàn vốn nội bộ IRR, tỷ lệ lợi ích chi phí B/C, vv.. từ đó đánh giá được tính khả thi và hiệu quả của một dự án.
  • Hiểu và sử dụng được các công cụ thường dùng trong quản trị dự án như biểu đồ mạng công việc, sơ đồ PERT/CPM,... để quản lý thời gian tiến độ, phân phối và kiểm soát nguồn lực.
  • Hiểu về rủi ro, quản trị rủi ro, tự xây dựng được các cơ sở nhận biết, phòng tránh rủi ro và các phương án phòng ngừa, hạn chế tổn thất.
Trở thành chuyên gia quản lý dự án

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Tổng quan về dự án và quản trị dự án 00:00:00
Bài 2: Khái niệm về quản trị dự án 00:00:00
Bài 3: Lập kế hoạch dự án 00:00:00
Bài 4: Các căn cứ xây dựng dự án kinh doanh 00:00:00
Bài 5: Phân tích kỹ thuật 00:00:00
Bài 6: Phân tích tài chính 00:00:00
Bài 7: Tỷ lệ lợi ích/chi phí (B/C) 00:00:00
Bài 8: Cơ sở pháp lý của việc thẩm định dự án 00:00:00
Bài 9: Phương pháp thẩm định dự án 00:00:00
Bài 10: Quản trị thời gian và tiến độ dự án 00:00:00
Bài 11: Phân phối các nguồn lực dự án 00:00:00
Bài 12: Quản trị rủi ro dự án 00:00:00
Bài 13: Quản trị rủi ro 00:00:00

Đăng nhận xét