iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Trở thành chuyên gia quan hệ công chúng (PR)

PR là những người quan hệ công chúng, là bộ mặt đại diện cho một doanh nghiệp, có vai trò quan trọng tác động tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc xây dựng mối quan hệ với những nhóm đối tượng này chưa thực sự được quan tâm đúng và hợp lý.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Sinh viên/nhân viên/chủ doanh nghiệp làm đã, đang và sẽ phát triển PR, marketing
  • Giấy, bút hoặc máy tính cá nhân.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Hiểu tổng quan về PR.
  • Học 5 chiến thuật PR.
  • 3 hình thức PR phổ biến và dễ ứng dụng nhất.
  • Sử dụng người nổi tiếng (KOLs, Celebs..) để PR cho thương hiệu một cách tự nhiên, thông minh.
  • Ý tưởng tổ chức sự kiện PR thành công trên mạng Internet.
Trở thành chuyên gia quan hệ công chúng (PR)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học (P1) 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu khóa học (P2) 00:00:00
Bài 3: 5 biến tạo nên hoạt động PR 00:00:00
Bài 4: Bên thứ 3 trong PR (P1) 00:00:00
Bài 5: Bên thứ 3 trong PR (P2) 00:00:00
Bài 6: 5 nhóm công chúng mục tiêu 00:00:00
Bài 7: 9 chiến thuật PR tạo thiện cảm trong PR (P1) 00:00:00
Bài 8: 9 chiến thuật PR tạo thiện cảm trong PR (P2) 00:00:00
Bài 9: Thông điệp trong PR 00:00:00
Bài 10: Phân biệt Public Relation, Publicity & Advertising 00:00:00
Bài 11: Nếu không xài PR doanh nghiệp có dễ dàng tồn tại 00:00:00
Bài 12: Xác định mục tiêu trong chiến dịch PR (P1) 00:00:00
Bài 13: Xác định mục tiêu trong chiến dịch PR (P2) 00:00:00
Bài 14: Xác định nhóm công chúng và mục tiêu PR trong chiến dịch 00:00:00
Bài 15: Phân tích nguồn lực & tình hình doanh nghiệp trước chiến dịch truyền thông 00:00:00
Bài 16: Xác định thông điệp PR trong chiến dịch (P1) 00:00:00
Bài 17: Xác định thông điệp PR trong chiến dịch (P2) 00:00:00
Bài 18: Chiến thuật 1 - Sử dụng kênh báo chí Online 00:00:00
Bài 19: Chiến thuật 2 - Điều hướng KOLs 00:00:00
Bài 20: Chiến thuật 3 - Tổ chức sự kiện 00:00:00
Bài 21: Chiến thuật 4 - Seeding trên forum, group & owned media (P1) 00:00:00
Bài 22: Chiến thuật 4 - Seeding trên forum, group & owned media (P2) 00:00:00
Bài 23: Chiến thuật 4 - Seeding trên forum, group & owned media (P3) 00:00:00
Bài 24: Chiến thuật 5 - Tận dụng kênh truyền thông uy tín 00:00:00
Bài 25: Sự kết hợp của PR và các kênh truyền thông khác 00:00:00
Bài 26: Đo lường – đánh giá – điều chỉnh hoạt động PR 00:00:00
Bài 27: Giới thiệu 3 loại bài viết PR trên báo 00:00:00
Bài 28: Giới thiệu 3 ý tưởng viết bài PR (P1) 00:00:00
Bài 29: Giới thiệu 3 ý tưởng viết bài PR (P2) 00:00:00
Bài 30: Giới thiệu 3 ý tưởng viết bài PR (P3) 00:00:00
Bài 31: Đo lường, đánh giá hiệu quả bài viết PR 00:00:00
Bài 32: Xác định mục tiêu & ngân sách cho KOLs 00:00:00
Bài 33: 5 tiêu chí lựa chọn KOLs phù hợp (P1) 00:00:00
Bài 34: 5 tiêu chí lựa chọn KOLs phù hợp (P2) 00:00:00
Bài 35: 5 tiêu chí lựa chọn KOLs phù hợp (P3) 00:00:00
Bài 36: 5 tiêu chí lựa chọn KOLs phù hợp (P4) 00:00:00
Bài 37: Tổ chức cuộc thi online (P1) 00:00:00
Bài 38: Tổ chức cuộc thi online (P2) 00:00:00
Bài 39: Tổ chức sự kiện online 00:00:00
Bài 40: Tổ chức game show, tặng quà 00:00:00
Bài 41: Phân tích sức mạnh của PR trong chiến dịch truyền thông "Nhà Là Nơi – Fami" 00:00:00

Đăng nhận xét