iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Blender 3D Design

Blender 3D là một phần mềm đồ họa miễn phí, gọn nhé dùng để thiết kế Game 3D. Blender 3D được phát triển bởi các lập trình viên tình nguyện từ khắp nơi trên thế giới nên dù là phần mềm mã nguồn mở nhưng tính năng của Blender 3D có thể sánh ngang với các phần mềm đồ họa bản quyền hiện nay.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Người đã có nền tảng căn bản về dựng hình trong Blender và muốn tìm hiểu về tạo nhân vật hoạt hình 3D hoặc muốn nâng cao kỹ năng dựng hình với Blender.
  • Dành cho người đi học và người đi làm muốn tìm hiểu về dựng hình nâng cao 3D
  • Thích hợp với những người đang làm trong lĩnh vực đồ họa và muốn mở rộng kiến thức về Blender
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Học viên có thể tìm được cơ hội việc làm trong lĩnh vực thiết kế, game, các phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động, quảng cáo, truyền hình, điện ảnh...
Blender 3D Design

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu về khái niệm 3D và phần mềm Blender 00:00:00
Bài 2: Tổng quan về khóa học dựng hình 3D với Blender 00:00:00
Bài 3: Các thành phần trong giao diện của Blender 00:00:00
Bài 4: Cách điều khiển camera trong không gian 3D 00:00:00
Bài 5: Cách chọn, nhân bản hoặc xóa đối tượng 3D 00:00:00
Bài 6: Di chuyển, xoay và phóng to, thu nhỏ đối tượng 3D 00:00:00
Bài 7: Tạo khối cơ bản - Lệnh gộp và tách đối tượng 3D 00:00:00
Bài 8: Cách chia tách và gộp cửa sổ làm việc - Các chế độ hiển thị vật thể trong blender 00:00:00
Bài 9: Ứng dụng của các lệnh di chuyển, xoay và phóng to, thu nhỏ trong dựng hình 3D 00:00:00
Bài 10: Gợi ý bài tập thực hành: Dựng hình nhân vật người tuyết 00:00:00
Bài 11: Khái niệm Polygon - Thao tác với điểm, mặt và cạnh của Polygon 00:00:00
Bài 12: Chỉnh sửa điểm, mặt và cạnh của nhiều đối tượng - Chế độ nhìn và chọn xuyên thấu 00:00:00
Bài 13: Khái niệm tâm của vật thể - Phân biệt tạo vật thể trong Object Mode và Edit Mode 00:00:00
Bài 14: Lệnh xóa đối tượng trong Object Mode và xóa mặt, cạnh, điểm trong Edit Mode 00:00:00
Bài 15: Các lệnh dựng hình của Polygon - Lệnh tùy chỉnh mặt và điểm 00:00:00
Bài 16: Các lệnh dựng hình của Polygon - Lệnh tùy chỉnh cạnh 00:00:00
Bài 17: Khái niệm ảnh tham chiếu - Cách đưa ảnh tham chiếu vào Blender 00:00:00
Bài 18: Dựng mô hình ly thủy tinh theo hình tham chiếu 00:00:00
Bài 19: Gợi ý bài tập thực hành: Dựng quân tốt trong bàn cờ vua 00:00:00
Bài 20: Tạo và tùy chỉnh chữ 3D trong Blender 00:00:00
Bài 21: Dựng robot theo hình tham chiếu - p1 00:00:00
Bài 22: Dựng robot theo hình tham chiếu - p2 00:00:00
Bài 23: Dựng robot theo hình tham chiếu - p3 00:00:00
Bài 24: Dựng robot theo hình tham chiếu - p4 00:00:00
Bài 25: Dựng robot theo hình tham chiếu - p5 00:00:00
Bài 26: Dựng robot theo hình tham chiếu - p6 00:00:00
Bài 27: Dựng robot theo hình tham chiếu - p7 00:00:00
Bài 28: Dựng robot theo hình tham chiếu - p8 00:00:00
Bài 29: Dựng robot theo hình tham chiếu - p9 00:00:00
Bài 30: Dựng robot theo hình tham chiếu - p10 00:00:00
Bài 31: Khái niệm về cách đi lưới khi dựng phần mặt cho nhân vật hoạt hình 00:00:00
Bài 32: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p1 00:00:00
Bài 33: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p2 00:00:00
Bài 34: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p3 00:00:00
Bài 35: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p4 00:00:00
Bài 36: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p5 00:00:00
Bài 37: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p6 00:00:00
Bài 38: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p7 00:00:00
Bài 39: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p8 00:00:00
Bài 40: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p9 00:00:00
Bài 41: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p10 00:00:00
Bài 42: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p11 00:00:00
Bài 43: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p12 00:00:00
Bài 44: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p13 00:00:00
Bài 45: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p14 00:00:00
Bài 46: Dựng nhân vật hoạt hình theo ảnh tham chiếu- p15 00:00:00
Bài 47: Khái niệm UV - Các bước trải UV đối tượng 3D trong Blender 00:00:00
Bài 48: Các bước UV mô hình chiếc rìu sắt 00:00:00
Bài 49: Các bước UV nhân vật hoạt hình 00:00:00
Bài 50: Đưa màu sắc vào mô hình nhân vật đã UV 00:00:00

Đăng nhận xét