iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Brand Marketing - Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Khóa học đi từ cơ bản đến nâng cao và ứng dụng thực tế khi lập chiến lược và kế hoạch phát triển thương hiệu. Khóa học được thiết kế với nội dung mang tính thực tiễn cao, nhiều case study thực tế, đi kèm với bài tập luyện tập giúp học viên nhanh chóng nắm bắt nội dung và áp dụng vào công việc hiện tại.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Khóa học dành cho những người quan tâm và mong muốn tìm hiểu về Marketing
  • Sinh viên các khối ngành quan tâm tới kinh doanh, Marketing
  • Những marketers mong muốn xây dựng và phát triển một thương hiệu mạnh
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khóa học, học viên hiểu được vai trò của thương hiệu, cách thức làm thương hiệu, định vị thương hiệu, chiến lược và kế hoạch cũng như triển khai một chiến dịch cụ thể trong kế hoạch khuyếch trương thương hiệu và doanh số
Brand Marketing - Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: Tổng quan vê thương hiệu 00:00:00
Bài 3: Tầm nhìn, mục tiêu của doanh nghiệp 00:00:00
Bài 4: Những thách thức chính khi lập mục tiêu thương hiệu 00:00:00
Bài 5: Xác định cơ hội để lập mục tiêu chiến lược cho thương hiệu 00:00:00
Bài 6: Chiến lược tổng thể 00:00:00
Bài 7: Ứng dụng chiến lược tổng thể trong doanh nghiệp 00:00:00
Bài 8: Kế hoạch tổng thể triển khai mục tiêu chiến lược thương hiệu 00:00:00
Bài 9: Phân tích và lập mục tiêu cho chiến dịch cụ thể 00:00:00
Bài 10: Kế hoạch triển khai chi tiết cho một chiến dịch cụ thể 00:00:00
Bài 11: Lập ngân sách cho chiến lược thương hiệu và cho chiến dịch cụ thể 00:00:00
Bài 12: Khái quát lại toàn bộ khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét