iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Hacker mũ trắng Ver 10

Nội dung của chương trình BẢO MẬT MẠNG HACKER MŨ TRẮNG Ver.10; thể hiện rất rõ phương châm dùng những kỹ năng của hacker để chống hacker, gồm 18 module chuyên về những kỹ năng thực hành xâm nhập hệ thống mạng như: nghe lén, dò quét hệ thống, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công máy chủ web, trộm mật khẩu, tấn công bằng tạo Virus, tấn công bằng SQL Injection , tấn công mạng không dây...

 • Kiến thức yêu cầu
 • Có kiến thức về Hệ Điều Hành Mạng Windows/Linux (tương đương MCSA)
 • Đã học Anh ngữ ở chương trình phổ thông
 • Quan tâm đến bảo mật thông tin mạng máy tính.
 • Bạn sẽ làm được gì?
 • Tham gia quản trị bảo mật hệ thống máy tính ở các tổ chức, công ty, xí nghiệp, cơ quan.
 • Nắm vững phương pháp khảo sát, đánh giá an ninh mạng máy tính.
 • Nắm vững kỹ năng thực hành và kinh nghiệm Ethical Hacking.
 • Xác định được nguyên nhân, nhận diện đối tượng, động cơ, cách thức kẻ tấn công xâm nhập dữ liệu hệ thống; Xác định mục tiêu, mối nguy hiểm thường trực về an ninh máy tính của tổ chức.
 • Phương thức thiết kế hệ thống theo định hướng bảo mật; Phương thức đối phó với sự cố máy tính xảy ra.
 • Hiểu rõ khái niệm, phương thức hoạt động của các trang thiết bị bảo mật như Firewall, IDS/IPS ...