iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Content is King: Tiếp thị nội dung là xương sống của bạn

Năm 1996, Bill Gates người sáng lập hãng Microsoft từng phát biểu "Content is King" (Nội dung là vua). Trong đó, ông mô tả tương lai của Internet là chiến lược tiếp thị nội dung. Sự thành công của các trang web phụ thuộc vào nội dung chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dùng và nó phải được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm như Google và Bing.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bắt đầu tìm hiểu về Content Marketing
  • Đã biết về Content Marketing nhưng chưa nắm được bài bản
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Có tư duy tổng quan và hệ thống đầy đủ nhất về Content Marketing Online
  • Có thể tự lập kế hoạch Content Marketing Online cho doanh nghiệp của mình
  • Biết cách đo lường hiệu quả của Content Marketing, nội dung nào thu hút được khác hàng để viết nội dung hiệu quả để lựa chọn chiến lược phù hợp
Content is King: Tiếp thị nội dung là xương sống của bạn

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu 00:00:00
Bài 2: Content Marketing: Xu hướng và ứng dụng 00:00:00
Bài 3: Định nghĩa Content Marketing 00:00:00
Bài 4: Content Marketing gia tăng lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp 00:00:00
Bài 5: Xác định mục tiêu 00:00:00
Bài 6: Xây dựng Chân dung khách hàng - Buyer's Persona 00:00:00
Bài 7: Khách hàng đưa ra quyết định như thế nào? 00:00:00
Bài 8: Chọn kênh hiệu quả để trình diễn content 00:00:00
Bài 9: Làm sao có ý tưởng nội dung thu hút người dùng? 00:00:00
Bài 10: Lựa chọn hình thức cho nội dung 00:00:00
Bài 11: Content Calendar - Cách quản trị nội dung hiệu quả 00:00:00
Bài 12: Mẹo để viết hay & thu hút 00:00:00
Bài 13: Chọn ảnh - yếu tố quan trọng tăng hiệu quả Content 00:00:00
Bài 14: Hướng dẫn tự thiết kể ảnh 00:00:00
Bài 15: Cách quảng bá nội dung đến khách hàng trên Social Media 00:00:00
Bài 16: Cách quảng bá nội dung đến khách hàng qua Email Marketing 00:00:00
Bài 17: Cách quảng bá nội dung đến khách hàng sử dụng KOLs - Influencers 00:00:00
Bài 18: Quảng cáo với hình thức Pay Per Click - PPC 00:00:00
Bài 19: Các chỉ số đánh giá chất lượng bài viết 00:00:00
Bài 20: Lead nurturing - Content có mang về contacts của khách hàng không? 00:00:00
Bài 21: Đánh giá và rút kinh nghiệm để phát triển những dạng nội dung hiệu quả 00:00:00

Đăng nhận xét