iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Thiết kế bản vẽ 2D, 3D bằng AutoCAD

Như các bạn đã biết, CAD là chữ viết tắt của Computer Aid Design - Vẽ và thiết kế với sự trợ giúp của máy tính. Hiện nay trên thế giới có hàng ngàn phần mềm CAD và một trong những phần mềm thiết kế trên máy tính cá nhân phổ biến nhất là AutoCAD. Việc sử dụng AutoCAD trong thiết kế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, tăng độ chính xác, dễ dàng tạo lập và chỉnh sửa nhiều phương án trong thời gian ngắn, dễ dàng trao đổi với các phần mềm khác.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Khoá học phù hợp cho những người chưa tiếp cận hoặc mới tiếp cận phần mềm AutoCAD 2D, nắm được các thao tác vẽ cơ bản trong AutoCAD 2D.
  • Khoá học cũng phù hợp với những người đã sử dụng AutoCAD 2D và muốn bổ sung thêm các kiến thức còn thiếu, các kiến thức nâng cao.
  • Máy tính có cài đặt AutoCAD từ phiên bản 2010 trở lên, khuyến khích sử dụng AutoCAD 2016 để sử dụng khóa học hiệu quả và tận dụng tối đa các tính năng mới của AutoCAD.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể:
  • Nắm được các thao tác trong AutoCAD, khả năng của AutoCAD.
  • Thành thạo các công cụ vẽ, chỉnh sửa, quản lý trong AutoCAD và có thể tạo ra được các bản vẽ kỹ thuật áp dụng trong thực tế công việc.
  • Các bài giảng được thiết kế theo dạng cầm tay chỉ việc, học viên có thể thực hành, áp dụng được ngay vào trong công việc.
  • Khóa học như một cuốn sách tra cứu các thủ thuật, cách giải quyết các vấn đề gặp phải khi làm việc với AutoCAD 2D.
Thiết kế bản vẽ 2D, 3D bằng AutoCAD

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu về AUTOCAD 2016 00:00:00
Bài 3: Giao diện AUTOCAD 2016 00:00:00
Bài 4: Các thiết lập cơ bản ban đầu 00:00:00
Bài 5: Các cách nhập lệnh 00:00:00
Bài 6: Hệ tọa độ và các phương pháp nhập tọa độ 00:00:00
Bài 7: Các cách quan sát và chọn đối tượng 00:00:00
Bài 8: Lệnh vẽ đường thẳng 00:00:00
Bài 9: Lệnh vẽ các đường thẳng song song 00:00:00
Bài 10: Hướng dẫn bài thực hành lệnh vẽ các đường thẳng song song 00:00:00
Bài 11: Lệnh vẽ đường tròn 00:00:00
Bài 12: Lệnh vẽ cung tròn 00:00:00
Bài 13: Hướng dẫn bài thực hành lệnh vẽ cung tròn 00:00:00
Bài 14: Lệnh vẽ elip 00:00:00
Bài 15: Lệnh vẽ hình chữ nhật và đa giác đều 00:00:00
Bài 16: Hướng dẫn bài thực hành lệnh vẽ hình chữ nhật và đa giác đều 00:00:00
Bài 17: Các lệnh vẽ đường đa tuyến 00:00:00
Bài 18: Lệnh vẽ đám mây (Revision Cloud) 00:00:00
Bài 19: Sử dụng Grid và Snap 00:00:00
Bài 20: Sử dụng Ortho Mode và Polar Tracking 00:00:00
Bài 21: Làm việc với Dynamic Input 00:00:00
Bài 22: Sử dụng Object Snap 00:00:00
Bài 23: Sử dụng From Snap và Object Snap Tracking 00:00:00
Bài 24: Hướng dẫn bài thực hành 00:00:00
Bài 25: Lệnh Move, Copy, Rotate 00:00:00
Bài 26: Lệnh Offset và Mirror 00:00:00
Bài 27: Lệnh Rectangular Array 00:00:00
Bài 28: Lệnh Polar Array 00:00:00
Bài 29: Lệnh Path Array 00:00:00
Bài 30: Bài tổng kết chương 00:00:00
Bài 31: Các lệnh Trim, Extrim và Extend 00:00:00
Bài 32: Lệnh Break, Join và Exlode 00:00:00
Bài 33: Các lệnh Divide và Measure 00:00:00
Bài 34: Các lệnh Scale và Align 00:00:00
Bài 35: Lệnh Stretch và Lengthen 00:00:00
Bài 36: Lệnh Fillet và Chamfer 00:00:00
Bài 37: Hiệu chỉnh đối tượng sử dụng Multifunction Grips 00:00:00
Bài 38: Bài tổng kết chương 00:00:00
Bài 39: Tạo và gắn Layer cho đối tượng 00:00:00
Bài 40: Sử dụng Layer Properties Manager 00:00:00
Bài 41: Sử dụng Layer Panel (Phần 1) 00:00:00
Bài 42: Sử dụng Layer Panel (Phần 2) 00:00:00
Bài 43: Sử dụng Layer State 00:00:00
Bài 44: Sử dụng Layer Filter 00:00:00
Bài 45: Hiệu chỉnh các thuộc tính của đối tượng 00:00:00
Bài 46: Vẽ hình các mặt cắt ký hiệu và vật liệu 00:00:00
Bài 47: Lựa chọn Set Origin và Associative 00:00:00
Bài 48: Sử dụng Panel Option khi tạo Hatch 00:00:00
Bài 49: Tạo Gradient 00:00:00
Bài 50: Tạo các kiểu chữ viết trong AUTOCAD 00:00:00
Bài 51: Viết chữ trong AUTOCAD (Phần 1) 00:00:00
Bài 52: Viết chữ trong AUTOCAD (Phần 2) 00:00:00
Bài 53: Thực hành các lệnh viết chữ 00:00:00
Bài 54: Hiệu chỉnh chữ viết sử dụng Express Tool 00:00:00
Bài 55: Sửa lỗi Font chữ cho bản vẽ 00:00:00
Bài 56: Tạo các bảng biểu 00:00:00
Bài 57: Định dạng và viết chữ cho bảng biểu 00:00:00
Bài 58: Gắn miền công thức cho bảng, chèn và xuất bản 00:00:00
Bài 59: Tạo các kiểu ghi kích thước trong bản vẽ (Phần 1) 00:00:00
Bài 60: Tạo các kiểu ghi kích thước trong bản vẽ (Phần 2) 00:00:00
Bài 61: Ghi kích thước trong bản vẽ (Phần 1) 00:00:00
Bài 62: Ghi kích thước trong bản vẽ (Phần 2) 00:00:00
Bài 63: Lệnh Dim trong AUTOCAD 2016 00:00:00
Bài 64: Hiệu chỉnh các đường kích thước (Phần 1) 00:00:00
Bài 65: Hiệu chỉnh các đường kích thước (Phần 2) 00:00:00
Bài 66: Hiệu chỉnh kích thước sử dụng Auto LISP 00:00:00
Bài 67: Tạo các Overrided Dimension Style 00:00:00
Bài 69: Làm việc với Group 00:00:00
Bài 70: Tạo và chèn Block 00:00:00
Bài 71: Các lựa chọn Redefine Block và Write Block 00:00:00
Bài 72: Quản lý Layer khi làm việc với Block 00:00:00
Bài 73: Tạo Block có các thuộc tính thay đổi 00:00:00
Bài 74: Chèn các đối tượng tham chiếu bên ngoài vào bản vẽ 00:00:00
Bài 75: Các lựa chọn Xref Path và cách khắc phục bản vẽ bị lỗi đường dẫn 00:00:00
Bài 76: Quản lý các đối tượng tham chiếu bên ngoài 00:00:00
Bài 77: Hiệu chỉnh các đối tượng tham chiếu bên ngoài 00:00:00
Bài 78: Chuyển giao các bản vẽ có đối tượng tham chiếu bên ngoài với Etransmit 00:00:00
Bài 79: Giới thiệu về Layout 00:00:00
Bài 80: Tạo khung nhìn và cài đặt tỷ lệ cho khung nhìn trong Layout 00:00:00
Bài 81: Quản lý các khung nhìn trong Layout 00:00:00
Bài 82: Trình bày bản vẽ in trong model 00:00:00
Bài 83: Trình bày bản vẽ trong Layout với một kiểu ghi kích thước trong Model 00:00:00
Bài 84: Sử dụng 1 kiểu ghi kích thước trực tiếp trong Layout 00:00:00
Bài 85: Giới thiệu về các đối tượng Annotation 00:00:00
Bài 86: Trình bày bản vẽ sử dụng các đối tượng Annotation 00:00:00
Bài 87: In bản vẽ trong Model 00:00:00
Bài 88: In bản vẽ trong Layout 00:00:00
Bài 89: Quản lý máy in và nét vẽ 00:00:00
Bài 90: Hiệu chỉnh các đường Polyline 00:00:00
Bài 91: Lệnh Wipe out 00:00:00
Bài 92: Thay đổi biến Pick first và Pick add 00:00:00
Bài 93: Các công cụ đo kích thước hình học của đối tượng 00:00:00
Bài 94: Ứng dụng các lệnh tạo miền phẳng để tính đặc trưng hình học của tiết diện 00:00:00
Bài 95: Tạo các bản vẽ Isometric 00:00:00
Bài 96: Viết chữ và đo kích thước cho bản vẽ Isometric 00:00:00
Bài 97: Tạo các bản vẽ tiêu chuẩn (Template) 00:00:00
Bài 98: Sử dụng Design Center 00:00:00
Bài 99: Sử dụng thư viện Block, tạo thêm thư viện Block 00:00:00
Bài 100: Các công cụ làm nhẹ dung lượng bản vẽ 00:00:00

Đăng nhận xét