iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Thiết kế hình ảnh bằng Adobe InDesign

Indesign là một phần mềm chuyên nghiệp trong lĩnh vực tổ chức layout, bố cục sản phẩm. Nó không chỉ đơn giản là công cụ hữu hiệu để tạo ra các sản phẩm như Sách, báo, Tạp chí, catalogues… Mà với khả năng kiểm soát, tương tác với các đối tượng đồ họa tĩnh, động. Khả năng chuyên sâu trong mọi thao tác trình bày, soạn thảo hay biên tập với văn bản. Indesign ngày càng chứng tỏ mình là một công cụ số một trong việc giúp một nhà thiết kế đồ họa, tổ chức bố cục, sắp xếp không gian, làm chủ màu sắc, kiểm soát chặt chẽ mọi thuộc tính của các đối tượng trên bản thiết kế, giúp biên tập chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc thiết kế chỉ trong một thao tác đơn giản. Từ đó hỗ trợ xây dựng được hầu hết các sản phẩm thiết kế in ấn và các ấn bản điện tử như poster, tờ rơi, brochure cùng các tài liệu ebook khác.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Những người đam mê, yêu thích đồ họa, thiết kế, nhiếp ảnh, chuyên ngành truyền thông, in ấn, quảng cáo, thiết kế đồ họa, làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, kinh doanh, quảng cáo, làm nghề in ấn muốn có những trang sách, báo, tạp chí chuyên nghiệp, muốn thiết kế sách, báo, tạp chí, catalog, tờ rơi...
  • Máy tính có cài đặt phần mềm Adobe Indesign CC 2015
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Làm chủ giao diện làm việc của Adobe InDesign
  • Sử dụng thành thạo các công cụ của Adobe InDesign CC 2015
  • Biết cách làm việc với văn bản, biên tập và cấu trúc văn bản
  • Thiết kế được tạp chí, sách, catalog, lịch, tờ rơi... một cách chuyên nghiệp
Thiết kế hình ảnh bằng Adobe InDesign

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Adobe Indesign tổng quát 00:00:00
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng học liệu 00:00:00
Bài 3: Tạo tài liệu mới 00:00:00
Bài 4: Tạo footer với Master Page 00:00:00
Bài 5: Hướng dẫn nhập hình ảnh và chỉnh văn bản 00:00:00
Bài 6: Thiết lập thẻ thuộc tính cho văn bản 00:00:00
Bài 7: Tạo mục lục và chỉnh Table 00:00:00
Bài 8: Làm quen với giao diện 00:00:00
Bài 9: Điều phối vùng làm việc 00:00:00
Bài 10: Làm quen với thanh điều khiển Control 00:00:00
Bài 11: Làm quen với các công cụ 00:00:00
Bài 12: Chọn đối tượng 00:00:00
Bài 13: Làm việc với nhiều cửa sổ 00:00:00
Bài 14: Sử dụng panel và quản lý không gian làm việc 00:00:00
Bài 15: Đơn vị đo và thước kẻ 00:00:00
Bài 16: Xoay trang và điều chỉnh chất lượng hiển thị 00:00:00
Bài 17: Lưu và chuyển version cho tài liệu 00:00:00
Bài 18: Tạo một tài liệu mới 00:00:00
Bài 19: Tạo vùng bù xén cho sản phẩm 00:00:00
Bài 20: Biên tập các đường gióng 00:00:00
Bài 21: Tạo đường gióng ruler guide 00:00:00
Bài 22: Tìm hiểu về khung chứa văn bản Text Frame 00:00:00
Bài 23: Lựa chọn và biên tập văn bản 00:00:00
Bài 24: Nhập văn bản vào Indesign 00:00:00
Bài 25: Nhập hình ảnh hoặc đối tượng đồ họa vào Indesign 00:00:00
Bài 26: Thêm trang, xóa trang và di chuyển trang 00:00:00
Bài 27: Tạo mới một trang chủ và gán trang chủ lên trang con 00:00:00
Bài 28: Sử dụng lệnh Overriding Master Page Item 00:00:00
Bài 29: Ghép và thay đổi kích thước của trang 00:00:00
Bài 30: Chèn số trang tự động vào tài liệu 00:00:00
Bài 31: Thay đổi trật tự của số trang 00:00:00
Bài 32: Chèn các ký tự đặc biệt vào đoạn văn bản 00:00:00
Bài 33: Sâu chuỗi văn bản Threading Text 00:00:00
Bài 34: Chia cột cho đoạn văn bản 00:00:00
Bài 35: Chèn khoảng trống cho văn bản xung quanh Text Frame 00:00:00
Bài 36: Tự động điều chỉnh khung chứa văn bản 00:00:00
Bài 37: Viết chữ chạy trên đường cong 00:00:00
Bài 38: Chỉnh sửa văn bản với cửa sổ Story Editor 00:00:00
Bài 39: Điều chỉnh Font chữ, kiểu chữ và cỡ chữ 00:00:00
Bài 40: Làm đẹp cho đoạn văn bản với Leading, Kerning, Tracking 00:00:00
Bài 41: Viết hoa, viết thường và các định dạng khác 00:00:00
Bài 42: Tìm kiếm và thay thế đoạn văn bản 00:00:00
Bài 43: Làm chủ Font với chức năng Find Font 00:00:00
Bài 44: Biên tập cấu trúc văn bản đoạn Paragraph 00:00:00
Bài 45: Tô màu nền cho văn bản với tính năng mới Shading 00:00:00
Bài 46: Kỹ thuật trình bày văn bản đẹp với Baseline 00:00:00
Bài 47: Làm chủ Ruler Paragraph tăng hiệu quả thiết kế 00:00:00
Bài 48: Kỹ thuật Spanning & Splitting cho cột văn bản 00:00:00
Bài 49: Xử lý lỗi khoảng trắng với Hyphenation 00:00:00
Bài 50: Kiểm soát lỗi từ mồ côi và dòng mồ côi 00:00:00
Bài 51: Kỹ thuật dùng tabs trong trình bày văn bản 00:00:00
Bài 52: Chèn các dấu hoa thị hoặc số đếm đầu đoạn 00:00:00
Bài 53: Sử dụng bảng quản lý liên kết hình ảnh Links panel 00:00:00
Bài 54: Biên tập hình ảnh với lệnh Edit With 00:00:00
Bài 55: Tìm hiểu chức năng Fitting graphics 00:00:00
Bài 56: Hình ảnh transparency và chức năng clipping path 00:00:00
Bài 57: Chèn mã QR codes 00:00:00
Bài 58: Tô màu và tô màu viền cho đối tượng 00:00:00
Bài 59: Biên tập thuộc tính đường viền của đối tượng 00:00:00
Bài 60: Hiệu ứng trong suốt Transparency 00:00:00
Bài 61: Nhóm hiệu ứng trong bảng Effects 00:00:00
Bài 62: Nhóm hiệu ứng Feather 00:00:00
Bài 63: Dùng Corner Options để tạo hiệu ứng bo góc 00:00:00
Bài 64: Sao chép thuộc tính đối tượng với Eyedropper tool 00:00:00
Bài 65: Tìm kiếm và thay thuộc tính cho đối tượng 00:00:00
Bài 66: Tạo và sử dụng màu hiệu quả trên Swatch 00:00:00
Bài 67: Đổi màu cho toàn bộ sản phẩm với chỉ một thao tác 00:00:00
Bài 68: Lưu ý khi sử dụng những màu không được lưu trên Swatch 00:00:00
Bài 69: Sử dụng màu tô Gradient 00:00:00
Bài 70: Vẽ và biên tập các đường path trong Indesign 00:00:00
Bài 71: Vẽ với các hình cơ bản trên Indesign 00:00:00
Bài 72: Liên kết các đối tượng với lệnh Compound 00:00:00
Bài 73: Convert các hình thành hình cơ bản 00:00:00
Bài 74: Thay đổi trật tự trên dưới của đối tượng 00:00:00
Bài 75: Quản lý đối tượng trên Layer 00:00:00
Bài 76: Nhóm và khóa các đối tượng 00:00:00
Bài 77: Chuyển nhanh một content sang frame khác 00:00:00
Bài 78: Gióng hàng vị trí giữa các đối tượng 00:00:00
Bài 79: Chèn văn bản xung quanh một đối tượng 00:00:00
Bài 80: Neo một object vào đoạn văn bản 00:00:00
Bài 81: Nhân bản đối tượng 00:00:00
Bài 82: Công cụ Collector và Placer 00:00:00
Bài 83: Xoay đối tượng 00:00:00
Bài 84: Thay đổi tỷ lệ đối tượng 00:00:00
Bài 85: Kéo nghiêng và lật đối tượng 00:00:00
Bài 86: Làm việc với Tranform Again 00:00:00
Bài 87: Tạo và áp dụng một thẻ thuộc tính Paragraph 00:00:00
Bài 88: Tạo và áp dụng thẻ Character 00:00:00
Bài 89: Tăng hiệu quả cho thẻ Paragraph với Nested Styles 00:00:00
Bài 90: Tạo thẻ thuộc tính cho Graphic 00:00:00
Bài 91: Tạo mới một table 00:00:00
Bài 92: Điều chỉnh cho dòng và cột table 00:00:00
Bài 93: Chèn dòng Header và Footer cho Table 00:00:00
Bài 94: Định dạng lại thuộc tính của table 00:00:00
Bài 95: Định dạng lại thuộc tính của cell 00:00:00
Bài 96: Chèn các đối tượng đồ họa vào cell 00:00:00
Bài 97: Đặt thẻ thuộc tính cho Table 00:00:00
Bài 98: Kiểm soát lỗi với Preflight 00:00:00
Bài 99: Đóng gói để xuất khẩu Package 00:00:00
Bài 100: Xuất thành một file PDF 00:00:00
Bài 101: Tổng kết khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét