iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Thiết kế video quảng cáo bằng Cinema 4D

Khóa học Cinema 4D sẽ mang đến cho bạn tất cả những kỹ năng ứng dụng các Generators, các Effector của Mograph, hệ thống Dynamics, các kiến thức về Lighting trong 3D. Hiểu và nắm rõ các loại Shader và các Channel, ứng dụng vào thực tế cho Motion Graphic giúp bạn dễ dàng phân tích ứng dụng. Bạn sẽ hiểu được Emitter, các loại Force và Simulation Cloth trong C4D. Khóa học cinema 4D basic này hội đầy đủ các kiến thức cơ bản giúp bạn thành thạo C4D Modeling, Texture, Lighting, Render, UV, Expresso, Animation, Mograph,…Tạo tiền đề để bạn tiến xa hơn với bộ môn 3D.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Máy tính laptop hoặc để bàn RAM: 4 GB trở lên, hệ điều hành 64 bit.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khóa học Cinema 4D bạn sẽ làm được các logo, intro 3D động, những thước phim quảng cáo đẹp đầy lý thú, đặc biệt trang bị những kiến thức cơ bản nhất để bạn có thể tạo cho mình những project 3D tuyệt đẹp.
Thiết kế video quảng cáo bằng Cinema 4D

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Cinema 4D là gì - Làm được gì? 00:00:00
Bài 2: Hiểu về giao diện Cinema 4D 00:00:00
Bài 3: Nhào nặn vật thể - Cinema 4D 00:00:00
Bài 4: Menu và Objects Manager 00:00:00
Bài 5: Tính chất công cụ cơ bản 00:00:00
Bài 6: Hiểu về Null Objects 00:00:00
Bài 7: Hiểu về hình 2D khối 3D 00:00:00
Bài 8: Ánh sáng và Camera Motion 00:00:00
Bài 9: Dựng Model cái ghế tựa (Phần 1) 00:00:00
Bài 10: Dựng Model cái ghế tựa (Phần 2) 00:00:00
Bài 11: Tạo Model cái bàn gỗ 00:00:00
Bài 12: Cộng dụng của Lathe và Bezier 00:00:00
Bài 13: Hiểu Tool 2D và tác dụng của Sweep 00:00:00
Bài 14: Thực hành vẽ thân chai bia 00:00:00
Bài 15: Vẽ nắp chai bia 00:00:00
Bài 16: Add vật liệu cho tác phẩm 00:00:00
Bài 17: Hiểu hơn về công cụ làm 3D 00:00:00
Bài 18: Knife và Spline Mask là gì 00:00:00
Bài 19: Tác dụng của Bridge, Loop selection và Well 00:00:00
Bài 20: Tùy biến của Bend 00:00:00
Bài 21: Một số Tool và Instance chỉnh sửa hàng loạt 00:00:00
Bài 22: Tạo chữ chạy theo đường dẫn 00:00:00
Bài 23: Cài đặt plugin chứa hàng nghìn vật liệu 00:00:00
Bài 24: Vẽ Model các vật thể hình hộp 00:00:00
Bài 25: Vẽ các model hình dạng tuýp (Phần 1) 00:00:00
Bài 26: Vẽ các model hình dạng tuýp (Phần 2) 00:00:00
Bài 27: Ánh sáng vầng quang 00:00:00
Bài 28: Ánh sáng ngoại thất 00:00:00
Bài 29: Ánh sáng bầu trời 00:00:00
Bài 30: Motion key 00:00:00
Bài 31: Camera Morph 00:00:00
Bài 32: Cloner in Mograph 00:00:00
Bài 33: Matric in Mograph 00:00:00
Bài 34: Molnstance in Mograph (Phần 1) 00:00:00
Bài 35: Molnstance in Mograph (Phần 2) 00:00:00
Bài 36: Hiệu ứng tan biến Logo 00:00:00
Bài 37: Hiệu ứng kính vỡ 00:00:00
Bài 38: Model điện thoại Iphone 00:00:00
Bài 39: Add vật liệu cho chiếc Iphone 00:00:00
Bài 40: Model và add vật liệu cho logo Iphone 00:00:00

Đăng nhận xét