iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Làm kỹ xảo video chuyên nghiệp với Adobe After Effects

Khóa học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ xảo đa phương tiện và cách tạo các kỹ xảo hình ảnh bằng phần mềm ADOBE AFTER EFFECTS. Bạn sẽ được tiếp cận với những phương pháp học trực tuyến hiện đại mà không kém phần hiệu quả. Bạn sẽ hiểu rõ quy trình làm việc của phần mềm Adobe After Effects, biết cách áp dụng các kỹ xảo 2D, 3D trong phần mềm Adobe After Effects để tạo kỹ xảo theo yêu cầu

  • Kiến thức yêu cầu
  • Quay phim muốn có những thước phim hoành tráng hơn
  • Bất kỳ ai muốn trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng làm kỹ xảo
  • Phần mềm Adobe After Effects CC 2015
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khóa học, bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức quan trọng về làm kỹ xảo trong sản xuất video như:
  • Hiểu được quy trình làm việc của phần mềm Adobe After Effects
  • Biết cách áp dụng các kỹ xảo 2D, 3D trong phần mềm Adobe After Effects để tạo kỹ xảo theo yêu cầu
Làm kỹ xảo video chuyên nghiệp với Adobe After Effects

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Làm quen với các cửa sổ giao diện phần mềm Adobe After Effects Phần 1 00:00:00
Bài 2: Làm quen với các cửa sổ giao diện phần mềm Adobe After Effects Phần 2 00:00:00
Bài 3: Phím tắt trong Adobe After Effects 00:00:00
Bài 4: Nhập dữ liệu và tạo composition 00:00:00
Bài 5: Export file trong After Effects 00:00:00
Bài 6: Tạo và quản lý layer 00:00:00
Bài 7: Keyframes 00:00:00
Bài 8: Ram Preview 00:00:00
Bài 9: Animating Layers 00:00:00
Bài 10: Kỹ xảo cho Text 00:00:00
Bài 11: Làm việc với Alpha Channels 00:00:00
Bài 12: Làm việc với Masks 00:00:00
Bài 13: Làm việc với Mattes 00:00:00
Bài 14: Sử dụng Layer Modes 00:00:00
Bài 15: Painting Tools 00:00:00
Bài 16: Làm việc với Camera 00:00:00
Bài 17: Làm việc với Light 00:00:00
Bài 18: Làm việc với Keying 00:00:00
Bài 19: Làm việc với Tracking 00:00:00
Bài 20: Tìm hiểu và sử dụng các hiệu ứng 00:00:00
Bài 21: Audio trong After Effects 00:00:00
Bài 22: Plugin và Script 00:00:00

Đăng nhận xét