iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Vạn vật kết nối với IoT

Internet of Things (IoT) là một xu hướng lớn của thế giới, tác động đến mọi mặt của xã hội. Tuy nhiên, việc tiếp cận với Internet of Things cho người mới bắt đầu gặp nhiều khó khăn, do IoT là sự tham gia của nhiều lĩnh vực, cả phần cứng và phần mềm.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Sinh viên các trường kỹ thuật (cao đẳng, đại học), chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện, điện tử, tự động hóa, toán tin ứng dụng.
  • Người đi làm trong lĩnh vực kỹ thuật, tập trung vào đối tượng lập trình viên, kỹ sư (cả phần cứng và phần mềm).
  • Có kiến thức về công nghệ, biết lập trình cơ bản.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khóa học, học viên có những kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống IoT, gồm:
  • Làm việc với các cảm biến, lập trình đọc ghi dữ liệu cảm biến với ESP.
  • Truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị IoT theo giao thức MQTT, HTTP.
  • Sử dụng thành thạo các công cụ Thingspeak, Freeboard, Blynk để visualize dữ liệu và điều khiển.
  • Bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống IoT.
Vạn vật kết nối với IoT

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Tổng quan về Internet of Things 00:00:00
Bài 3: Kiến trúc của hệ thống IoT 00:00:00
Bài 4: Hệ thống cấp nước thông minh 00:00:00
Bài 5: Hệ thống thu rác thải tự động 00:00:00
Bài 6: Nền tảng IoT mã nguồn mở 00:00:00
Bài 7: Nền tảng IoT enterprise 00:00:00
Bài 8: Bộ KIT thực hành IoT 00:00:00
Bài 9: Các vi xử lý thông dụng phát triển sản phẩm IoT 00:00:00
Bài 10: Thông số kỹ thuật ESP8266 00:00:00
Bài 11: Cài đặt môi trường phát triển 00:00:00
Bài 12: Làm project đầu tiên 00:00:00
Bài 13: Làm việc với cảm biến Digital - Hall Sensor 00:00:00
Bài 14: Làm việc với cảm biến Analog 00:00:00
Bài 15: Làm việc với cảm biến khoảng cách 00:00:00
Bài 16: Làm việc với Relay 00:00:00
Bài 17: Home Automation 00:00:00
Bài 18: Tổng quan các giao thức truyền tin trong IoT 00:00:00
Bài 19: Giao thức MQTT 00:00:00
Bài 20: Thực hành giao thức MQTT với MQTTfx 00:00:00
Bài 21: Lập trình gửi bản tin MQTT với ESP 00:00:00
Bài 22: Lập trình nhận bản tin MQTT với ESP 00:00:00
Bài 23: Lập trình 2 thiết bị IoT tương tác thông qua MQTT 00:00:00
Bài 24: Tổng quan về các giải pháp IoT Cloud 00:00:00
Bài 25: Cấu hình channel ThingSpeak 00:00:00
Bài 26: Lập trình gửi dữ liệu lên ThingSpeak 00:00:00
Bài 27: Cài đặt Freeboard 00:00:00
Bài 28: Tạo và cấu hình project trên Blynk 00:00:00
Bài 29: Gửi dữ liệu từ ESP lên Blynk 00:00:00
Bài 30: Điều khiển ESP trong mạng LAN 00:00:00
Bài 31: Điều khiển thiết bị IoT từ xa sử dụng ThingSpeak 00:00:00
Bài 32: Điều khiển thiết bị IoT từ App Mobile 00:00:00
Bài 33: An toàn và bảo mật trong hệ thống IoT 00:00:00
Bài 34: Bảo mật tin nhắn và thiết bị IoT 00:00:00
Bài 35: Tài nguyên tham khảo 00:00:00
Bài 36: Tổng kết khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét