iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Kiếm hàng ngàn đô từ giao dịch ngoại hối

Forex (ngoại hối) – là sự trao đổi tiền tệ trên thị trường tài chính toàn cầu. Đầu tư Forex đối với nhiều người đã trở thành không chỉ là một nghề mà còn là một cách tuyệt vời để bảo toàn và tăng vốn. Lợi nhuận có được nhờ giao dịch hối đoái thực tế là cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát. Nhà đầu tư thị trường Forex có thể nhận được thu nhập cá nhân rất cao từ sàn Forex uy tín.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Những người muốn gia tăng thu nhập, tạo thêm nguồn thu nhập từ thị trường Forex.
  • Những người đang giao dịch Forex nhưng chưa đạt được hiệu quả.
  • Không biết bắt đầu từ đâu, không có phương pháp để giao dịch hiệu quả, không biết quản lý vốn, lúng túng trong việc đặt take profit và stoploss.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Bạn sẽ có tư duy đầu tư và phương pháp giao dịch Forex hiệu quả.
  • Có thu nhập từ 20$ - 100$ hàng ngày, và có thể nhiều hơn nữa từ số vốn nhỏ. Bạn học đầu tư để có có lợi nhuận tương ứng chỉ trong một tháng so với 6% lãi suất một năm khi bạn gởi tiết kiệm trong ngân hàng.
  • Có kiến thức liên thị trường, tổng quan về chứng khoán, crypto, Forex.
  • Đập tan nỗi lo cháy tài khoản từ công thức quản lý vốn hiệu quả, tự tin trong giao dịch.
  • Bỏ túi 35 mô hình chuyên sâu và những điểm xác nhận mô hình chuẩn.
Kiếm hàng ngàn đô từ giao dịch ngoại hối

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Tổng quan về Forex 00:00:00
Bài 2: Các phiên giao dịch 00:00:00
Bài 3: Các thuật ngữ thường dùng 00:00:00
Bài 4: Các bước để giao dịch Forex 00:00:00
Bài 5: Hướng dẫn sử dụng MT4 00:00:00
Bài 6: Hiểu về các loại lệnh giao dịch 00:00:00
Bài 7: Tổng quan phân tích cơ bản 00:00:00
Bài 8: Chu kỳ kinh tế 00:00:00
Bài 9: Cổ phiếu - Trái phiếu - Hàng hoá 00:00:00
Bài 10: Giới thiệu về chart và các chỉ số thông dụng 00:00:00
Bài 11: Đường xu hướng - Kênh xu hướng 00:00:00
Bài 12: Vùng hỗ trợ và kháng cự 00:00:00
Bài 13: Ứng dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch Forex 00:00:00
Bài 14: Ứng dụng Moving Average 00:00:00
Bài 15: Ứng dụng Bollinger Bands 00:00:00
Bài 16: Ứng dụng MACD 00:00:00
Bài 17: Mối quan hệ khối lượng (volumn) và giá 00:00:00
Bài 18: Kết hợp sử dụng các Indicators với nhau 00:00:00
Bài 19: 30 các mô hình chuyên sâu 00:00:00
Bài 20: Tâm lý giao dịch 00:00:00
Bài 21: Quản lý vốn hiệu quả 00:00:00
Bài 22: Phương pháp 4T 00:00:00
Bài 23: Những nguyên tắc giao dịch 00:00:00
Bài 24: Các công cụ khuyên dùng 00:00:00
Bài 25: Tổng kết khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét