iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tiếng Pháp không khó như bạn nghĩ

Tiếng Pháp là một trong những ngữ phổ biến hiện nay, đặc biệt những công ty Pháp thường có chế độ đãi ngộ tốt và môi trường làm việc cũng rất thân thiện. Nếu bạn đang muốn tìm một công việc ở các cty của Pháp hoặc có nhu cầu đi du lịch thì nên trang bị cho mình ngôn ngữ của đất nước lãng mạn này.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Máy tính kết nối Internet
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khóa học, học viên sẽ có thể giới thiệu về bản thân, giới thiệu người khác, biết đánh vần, đếm, diễn đạt sở thích, nói về gia đình, miêu tả hình dáng tính cách, nói về các hoạt động thể thao và giải trí, miêu tả quần áo mầu sắc, định vị trong không gian và thời gian, đặt phòng, chỉ đường, kể lại các hoạt động trong ngày ...
  • Những kiến thức này sẽ giúp người học giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp trong môi trường Pháp ngữ và có hiểu biết ban đầu về văn hóa Pháp, tạo nên ưu thế cạnh tranh trong công việc cá nhân.
  • Về lâu dài những kỹ năng và kiến thức trong khóa học này sẽ giúp người học có phương pháp học ngoại ngữ, có nền tảng tốt để học tiếp những khóa học nâng cao hơn và làm chủ được một ngôn ngữ vẫn được coi là của giới quý tộc, khám phá được một hệ tư duy rất chính xác và phong cách.
Tiếng Pháp không khó như bạn nghĩ

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu chương 2 00:00:00
Bài 3: Chào hỏi (p1) 00:00:00
Bài 4: Chào hỏi (p2) 00:00:00
Bài 5: Giới thiệu tên 00:00:00
Bài 6: Giới thiệu ngôn ngữ mình nói được 00:00:00
Bài 7: Giới thiệu quốc tịch 00:00:00
Bài 8: Giới thiệu nghề nghiệp, nơi làm việc 00:00:00
Bài 9: Tổng kết chương 2 00:00:00
Bài 10: Giới thiệu chương 3 00:00:00
Bài 11: Số đếm 0-69 00:00:00
Bài 12: Giới thiệu tuổi 00:00:00
Bài 13: Số đếm (tiếp), địa chỉ 00:00:00
Bài 14: Giới thiệu số điện thoại, thư điện tử 00:00:00
Bài 15: Ngày tháng năm và giới thiệu ngày sinh 00:00:00
Bài 16: Diễn đạt sở thích 00:00:00
Bài 17: Chia động từ (p1) 00:00:00
Bài 18: Chia động từ (p2) 00:00:00
Bài 19: Tổng kết chương 00:00:00
Bài 20: Giới thiệu chương 4 00:00:00
Bài 21: Gia đình (phần1) 00:00:00
Bài 22: Gia đình (phần 2) 00:00:00
Bài 23: Tả người 00:00:00
Bài 24: Các hoạt động thể thao và giải trí 00:00:00
Bài 25: Màu sắc và quần áo 00:00:00
Bài 26: Hợp giống số và vị trí của tính từ 00:00:00
Bài 27: Tổng kết chương 00:00:00
Bài 28: Giới thiệu chương 5 00:00:00
Bài 29: Tả khu phố 00:00:00
Bài 30: Đặt phòng 00:00:00
Bài 31: Chỉ đường 00:00:00
Bài 32: Đặt câu hỏi 00:00:00
Bài 33: Hỏi và nói giờ 00:00:00
Bài 34: Nói về các hoạt động trong ngày 00:00:00
Bài 35: Tổng kết chương 5 00:00:00
Bài 36: Tổng kết khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét