iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Kế toán tổng hợp

Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán MISA. Đây chính là quá trình bạn cần phải nhận biết được thế nào là một hóa đơn hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa về pháp luật thuế, tránh bị xuất toán khi cơ quan thuế xuống thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bạn

  • Kiến thức yêu cầu
  • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh... đã học về kế toán, nắm được kiến thức cơ bản về Nợ/Có. Nhưng chưa và chạm thực tế, chưa lên được báo cáo tài chính trên phần mềm, chưa hiểu rõ bản chất kế toán trên phần mềm...
  • Các bạn sinh viên đang học môn Kế toán máy trên phần mềm MISA ở trường.
  • Các bạn học kế toán, đã đi làm, nhưng chưa được va chạm với thực tế, chưa được trực tiếp làm kế toán thực tế, chưa lên được báo cáo tài chính.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Học viên sẽ hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán trong doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm.
  • Tự tay hạch toán kế toán vào các phân hệ kế toán của phần mềm MISA.
  • Tự tay xử lý số liệu, tìm kiếm, đối chiếu số liệu đúng sai.
  • Tự thực hiện công việc kế toán cuối kỳ và lập báo cáo tài chính, in sổ sách, chứng từ kế toán.
Kế toán tổng hợp

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu tài liệu thực tế - Phần 1: Thông tin doanh nghiệp 00:00:00
Bài 3: Giới thiệu tài liệu thực tế - Phần 2: Số dư đầu kỳ 00:00:00
Bài 4: Giới thiệu tài liệu thực tế - Phần 3: Chứng từ kế toán 00:00:00
Bài 5: Hướng dẫn tải phần mềm MISA 00:00:00
Bài 6: Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA 00:00:00
Bài 7: Hướng dẫn Tạo mới dữ liệu kế toán 00:00:00
Bài 8: Giới thiệu phần mềm MISA SME.NET 2017 00:00:00
Bài 9: Đăng ký bản quyền sử dụng MISA 00:00:00
Bài 10: Hướng dẫn đặt mật khẩu - Quản lý người dùng 00:00:00
Bài 11: Hướng dẫn khai báo danh mục đầu kỳ 00:00:00
Bài 12: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ 00:00:00
Bài 13: Tải số dư từ Excel lên MISA - Phần 1: Số dư các tài khoản và ngân hàng 00:00:00
Bài 14: Tải số dư từ Excel lên MISA - Phần 2 Công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên 00:00:00
Bài 15: Tải số dư từ Excel lên MISA - Phần 3: Số dư Hàng tồn kho và công cụ dụng cụ 00:00:00
Bài 16: Tải số dư từ Excel lên MISA - Phần 4: Số dư Tài sản cố định 00:00:00
Bài 17: Tải số dư từ Excel lên MISA - Phần 5: Tải số liệu lên phần mềm MISA 00:00:00
Bài 18: Định khoản và đưa số liệu vào từng phân hệ - Phần 1: Định khoản tháng 1 00:00:00
Bài 19: Hạch toán chứng từ kế toán - Phần 2 Hạch toán tháng 2, tháng 3 00:00:00
Bài 20: Hướng dẫn phương pháp học hiệu quả 00:00:00
Bài 21: Làm quen với giao diện nhập liệu phát sinh 00:00:00
Bài 22: Hạch toán nghiệp vụ chuyển lợi nhuận đầu năm 00:00:00
Bài 23: Hạch toán Chi tiền mặt - Phần 1: Hướng dẫn chung và phân tích chứng từ 00:00:00
Bài 24: Hạch toán Chi tiền mặt - Phần 2: Lập phiếu chi và in chi 00:00:00
Bài 25: Hạch toán nghiệp vụ thu tiền mặt 00:00:00
Bài 26: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập kho 00:00:00
Bài 27: Nghiệp vụ bán hàng - Phần 1: Giới thiệu giao diện 00:00:00
Bài 28: Nghiệp vụ bán hàng - Phần 2: Hạch toán số liệu vào phần mềm 00:00:00
Bài 29: Thu tiền gửi qua ngân hàng 00:00:00
Bài 30: Chi tiền thanh toán qua ngân hàng 00:00:00
Bài 31: Mua tài sản cố định - Phần 1: Hồ sơ mua và ghi tăng TSCĐ 00:00:00
Bài 32: Mua tài sản cố định - Phần 2: Hạch toán hóa đơn mua mới TSCĐ 00:00:00
Bài 33: Mua tài sản cố định - Phần 3: Hạch toán chi phí mua TSCĐ 00:00:00
Bài 34: Mua tài sản cố định - Phần 4: Ghi tăng TSCĐ 00:00:00
Bài 35: Thanh lý TSCĐ - Phần 1: Thu từ thanh lý TSCĐ 00:00:00
Bài 36: Thanh lý TSCĐ - Phần 2: Ghi giảm TSCĐ 00:00:00
Bài 37: Hạch toán nghiệp vụ chi phí trả trước 00:00:00
Bài 38: Mua Công cụ dụng cụ - Phần 1 Hạch toán mua 00:00:00
Bài 39: Mua Công cụ dụng cụ - Phần 2 Ghi tăng CCDC 00:00:00
Bài 40: Hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng 00:00:00
Bài 41: Hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại 00:00:00
Bài 42: Hạch toán nghiệp vụ trả lại hàng mua 00:00:00
Bài 43: Nghiệp vụ Xuất hóa đơn thay thế 00:00:00
Bài 44: Hạch toán Nghiệp vụ điều chỉnh giá 00:00:00
Bài 45: Hạch toán chi tạm ứng nhân viên 00:00:00
Bài 46: Hoàn ứng và quyết toán tạm ứng 00:00:00
Bài 47: Hạch toán nghiệp vụ nộp thuế vào NSNN 00:00:00
Bài 48: Hạch toán nghiệp vụ tính và nộp phạt hành chính thuế 00:00:00
Bài 49: Hạch toán vay vốn ngân hàng 00:00:00
Bài 50: Hạch toán góp vốn kinh doanh 00:00:00
Bài 51: Nhận lãi tiền gửi và trả lãi tiền vay 00:00:00
Bài 52: Phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ, chi phí trả trước 00:00:00
Bài 53: Trích và hạch toán khấu hao TSCĐ 00:00:00
Bài 54: Tính giá vốn xuất kho bình quân 00:00:00
Bài 55: Thiết lập thông số tính lương 00:00:00
Bài 56: Lập bảng chấm công - Phần 1 Hướng dẫn chấm công 00:00:00
Bài 57: Lập bảng chấm công - Phần 2 Thiết lập ký hiệu công 00:00:00
Bài 58: Lập bảng lương - Phần 1 Cấu trúc bảng lương 00:00:00
Bài 59: Lập bảng lương - Phần 2 Thiết lập hiển thị 00:00:00
Bài 60: Lập bảng lương - Phần 3 Thiết lập công thức tính 00:00:00
Bài 61: Lập bảng lương - Phần 4 Hạch toán chi phí lương 00:00:00
Bài 62: Lập bảng lương - Phần 5 Trả lương và nộp bảo hiểm 00:00:00
Bài 63: Lập bảng lương - Phần 6 Lập bảng lương những tháng tiếp theo 00:00:00
Bài 64: Hạch toán chi phí tiền lương từ Excel 00:00:00
Bài 65: Lập tờ khai thuế GTGT 00:00:00
Bài 66: Xuất dữ liệu XML từ MISA lên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế 00:00:00
Bài 67: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT - Phần 1 Cách lấy số liệu 00:00:00
Bài 68: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT - Phần 2 Hạch toán 00:00:00
Bài 69: Tạm nộp thuế TNDN hàng quý 00:00:00
Bài 70: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ 00:00:00
Bài 71: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 1 - phân tích chung 00:00:00
Bài 72: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 2 - chuyển lỗ trên MISA 00:00:00
Bài 73: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 3 - lập tờ khai quyết toán 00:00:00
Bài 74: Xem nhanh báo cáo tài chính 00:00:00
Bài 75: Thiết lập báo cáo tài chính Phần 1 - Lập công thức 00:00:00
Bài 76: Thiết lập báo cáo tài chính Phần 2 - Báo cáo tùy chỉnh 00:00:00
Bài 77: Thiết lập báo cáo tài chính Phần 3 - Lập Thuyết minh tài chính 00:00:00
Bài 78: Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính 00:00:00
Bài 79: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ 00:00:00
Bài 80: Sử dụng tiện ích của MISA để đối chiếu số liệu 00:00:00
Bài 81: Thiết lập sổ sách, báo cáo kế toán 00:00:00
Bài 82: In sổ sách, báo cáo kế toán 00:00:00
Bài 83: Đánh lại sổ chứng từ kế toán 00:00:00
Bài 84: In chứng từ kế toán hàng loạt 00:00:00
Bài 85: Khóa sổ kế toán cuối kỳ 00:00:00
Bài 86: Giới thiệu các phân hệ còn lại 00:00:00
Bài 87: Nhập giá vốn bằng tay 00:00:00
Bài 88: Tìm kiếm dữ liệu trong MISA 00:00:00
Bài 89: Sao lưu - phục hồi dữ liệu 00:00:00
Bài 90: Tổng kết khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét