iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Pháp luật đại cương

Bạn muốn hiểu rõ hệ thống pháp luật Việt Nam nhưng số lượng khổng lồ các điều luật làm bạn bối rối. Bắt đầu học từ đâu? Những luật nào thực sự hữu ích và cần thiết cho bạn và công việc? Khóa học "Pháp luật đại cương" sẽ giúp bạn hiểu bản chất của Bộ máy nhà nước Việt Nam cũng như tổng quan về hệ thống pháp luật. Nếu trước đây bạn "lạc giữa rừng luật" thì sau khóa học này, chắc chắn bạn sẽ tự tin biết mình đang ở đâu, đang cần gì? Nghĩa vụ và quyền lợi gì mà mình được hưởng. Khi nắm chắc Luật trong tay, bạn sẽ thực sự làm chủ đất nước này và không bỏ lỡ bất kỳ quyền lợi nào vì thiếu hiểu biết. Hãy tham gia khóa học ngay để trở thành Công dân Việt Nam thông thái.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Mọi công dân trên đất nước Việt Nam đều cần học Những công dân nước ngoài đến du lịch, công tác cũng như có ý định cư trú dài ngày tại Việt Nam Những tổ chức chính phủ, phi chính phủ đã, đang và có ý định hoạt động tại Việt Nam
  • Máy tính kết nối Internet.
  • Khuyến khích sử dụng tai nghe trong quá trình học.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Hiểu tường tận bộ máy, cơ chế của của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hình thành được thói quen tìm hiểu Pháp luật trước khi thực hiện bất kỳ công việc gì.
  • Nắm chắc được những nghĩa vụ vầ quyền lợi mà bạn được hưởng khi bạn trong công việc cũng như cuộc sống.
  • Hình thành được thói quen tìm hiểu Pháp luật trước khi thực hiện bất kỳ công việc gì.
Pháp luật đại cương

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước 00:00:00
Bài 2: Các kiểu, hình thức nhà nước 00:00:00
Bài 3: Cơ quan quyền lực nhà nước, chủ tịch nước 00:00:00
Bài 4: Cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan xét xử 00:00:00
Bài 5: Cơ quan kiểm sát 00:00:00
Bài 6: Nguồn gốc của Pháp luật 00:00:00
Bài 7: Bản chất, các hình thức của Pháp Luật 00:00:00
Bài 8: Quy phạm pháp luật 00:00:00
Bài 9: Quan hệ pháp luật 00:00:00
Bài 10: Các hệ thống pháp luật 00:00:00
Bài 11: Hệ thống pháp luật Việt Nam 00:00:00
Bài 12: Thực hiện pháp luật 00:00:00
Bài 13: Vi phạm pháp luật, Trách nhiệm pháp lý 00:00:00
Bài 14: Luật hành chính 00:00:00
Bài 15: Luật hình sự 00:00:00

Đăng nhận xét