iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Từng bước học đánh đàn Organ

Đàn organ hoạt động dựa trên băng thu. Người ta thu âm thanh của các nhạc cụ khác rồi cài vào trong đàn theo hệ thống phím. Với nguyên lý trên, về mặt lý thuyết, đàn Organ có thể nhại lại âm thanh của bất kỳ nhạc cụ nào trên thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, một đàn organ thông dụng chỉ nhại được khoảng gần 200 tới 600 nhạc cụ tùy thuộc bộ nhớ trong đàn.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Người yêu thích và mong muốn học đàn organ nhưng không có kiến thức về nhạc lý.
  • Những ai muốn trở thành ‘’Nhạc Công Đi Show’’ cấp tốc và hiệu quả.
  • Một cây đàn Organ và niềm đam mê âm nhạc.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Giúp tự tin đệm đàn trên các giai điệu: Bolero, Chachacha, Slow, Disco, Twist.
  • Nắm được những kiến thức nhạc lý cơ bản để sáng tạo và đệm những bài hát yêu thích.
  • Được tư vấn chọn đàn phù hợp và giảm giá khi mua đàn tại La#Music.
  • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua điện thoại, facebook, email, skype.
Từng bước học đánh đàn Organ

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu Đệm hát Organ cấp tốc 00:00:00
Bài 2: Tư vấn chọn đàn organ phù hợp 00:00:00
Bài 3: Khái quát giáo trình đệm hát 00:00:00
Bài 4: Hướng dẫn tải tài liệu 00:00:00
Bài 5: Các kí hiệu và thuật ngữ trong âm nhạc 00:00:00
Bài 6: Tên nốt nhạc trên phím đàn 00:00:00
Bài 7: Bài luyện ngón cơ bản 00:00:00
Bài 8: Học bấm hợp âm cơ bản 00:00:00
Bài 9: Giới thiệu điệu Bolero 00:00:00
Bài 10: Solo nốt tay phải "Giã từ" 00:00:00
Bài 11: Học ráp hai tay "Giã từ" 00:00:00
Bài 12: Nghe mẫu bài đệm "Giã từ" 00:00:00
Bài 13: Học đệm lót "Giã từ" 00:00:00
Bài 14: Cách đệm điệp khúc "Giã từ" 00:00:00
Bài 15: Cách đệm kết thúc (Ending) "Giã từ" 00:00:00
Bài 16: Học làm Intro - Giang tấu Giã từ 00:00:00
Bài 17: Nghe đệm mẫu "Về đâu mái tóc người thương" 00:00:00
Bài 18: Solo nốt "Về đâu mái tóc người thương" 00:00:00
Bài 19: Học Intro - Giang Tấu "Vòng Trữ Tình" - Về đâu mái tóc người thương 00:00:00
Bài 20: Học đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc "Về đâu mái tóc người thương 00:00:00
Bài 21: Nghe đệm mẫu "Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ" 00:00:00
Bài 22: Solo Nốt "Mưa đêm tỉnh nhỏ 00:00:00
Bài 23: Học Intro-Giang tấu "Vòng Latin" - Mưa đêm tỉnh nhỏ 00:00:00
Bài 24: Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc "Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ" 00:00:00
Bài 25: Bài tập nâng cao Vòng Latin 00:00:00
Bài 26: Tổng kết điệu Bolero 00:00:00
Bài 27: Giới thiệu về điệu "Cha Cha Cha" 00:00:00
Bài 28: Nghe đệm mẫu "Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non" 00:00:00
Bài 29: Solo nốt "Vó Ngựa trên Đồi Cỏ Non 00:00:00
Bài 30: Học làm Intro-Giang tấu "Vòng Dân Ca" Intro đĩa 00:00:00
Bài 31: Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc "Vó Ngựa Trên Đồi Non" 00:00:00
Bài 32: Nghe đệm mẫu "Hỏi Vợ Ngoại Thành" 00:00:00
Bài 33: Solo nốt "Hỏi Vợ Ngoại Thành" 00:00:00
Bài 34: Học Intro – Giang tấu "Hỏi vợ ngoại thành 00:00:00
Bài 35: Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc "Hỏi vợ ngoại thành" 00:00:00
Bài 36: Nghe đệm mẫu "Áo Mới Cà Mau 00:00:00
Bài 37: Solo nốt "Áo Mới Cà Mau 00:00:00
Bài 38: Học intro – giang tấu - intro đĩa Vòng Miền Tây - Áo mới Cà Mau 00:00:00
Bài 39: Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc "Áo Mới Cà Mau" 00:00:00
Bài 40: Cách dập Brass, dập Remix 00:00:00
Bài 41: Tổng kết điệu Cha Cha Cha 00:00:00
Bài 42: Sơ lược về điệu "Slowrock" 00:00:00
Bài 43: Bấm hợp âm Tone Đô Trưởng – C 00:00:00
Bài 44: Nghe đệm mẫu "Lâu đài tình ái" 00:00:00
Bài 45: Solo nốt "Lâu đài tình ái" 00:00:00
Bài 46: Học intro – giang tấu "Vòng Đô Trưởng" - Lâu đài tình ái 00:00:00
Bài 47: Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc "Lâu đài tình ái" 00:00:00
Bài 48: Nghe đệm mẫu "Tình Cha" 00:00:00
Bài 49: Solo nốt "Tình Cha" 00:00:00
Bài 50: Học intro – giang tấu "Tình Cha" 00:00:00
Bài 51: Cách đệm lót đệm điệp khúc, kết thúc "Tình Cha" 00:00:00
Bài 52: Tổng kết điệu "Slowrock" 00:00:00
Bài 53: Sơ lược về điệu "Slowsurf" 00:00:00
Bài 54: Nghe đệm mẫu "Nơi ấy Con Tìm Về 00:00:00
Bài 55: Solo nốt "Nơi ấy con tìm về 00:00:00
Bài 56: Học intro – giang tấu "Nơi ấy con tìm về 00:00:00
Bài 57: Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc "Nơi ấy con tìm về 00:00:00
Bài 58: Nghe đệm mẫu "Chân Tình" 00:00:00
Bài 59: Solo nốt "Chân Tình" 00:00:00
Bài 60: Học intro – giang tấu "Chân Tình" 00:00:00
Bài 61: Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc "Chân Tình" 00:00:00
Bài 62: Tổng kết điệu "Slowsurf" 00:00:00
Bài 63: Giới thiệu Disco – Remix 00:00:00
Bài 64: Đệm mẫu "Bạc trắng tình đời 00:00:00
Bài 65: Solo nốt "Bạc trắng tình đời 00:00:00
Bài 66: Học intro – giang tấu "Bạc trắng tình đời 00:00:00
Bài 67: Học đệm lót - Điệp khúc - Ending Bạc trắng tình đời 00:00:00
Bài 68: Nghe đệm mẫu "Nửa vầng trăng" 00:00:00
Bài 69: Solo nốt "Nửa Vầng Trăng" 00:00:00
Bài 70: Học intro – giang tấu "Nửa vầng trăng" 00:00:00
Bài 71: Học đệm lót - Điệp khúc - Ending Nửa vầng trăng 00:00:00
Bài 72: Tổng kết khóa học đệm hát Organ 00:00:00

Đăng nhận xét