iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Học tiếng Nhật thật dễ

Học tiếng Nhật đang trở thành một trào lưu mạnh mẽ trong những năm trở lại đây ở Việt Nam. Công việc liên quan đến tiếng Nhật ngày càng nhiều, do đó tiếng Nhật đang trở thành một ngôn ngữ hot. Bạn yêu thích tiếng Nhật nhưng không có thời gian đi học ở trung tâm, khóa học này sẽ giúp bạn làm quen với tiếng Nhật và có kiến thức nền tảng.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Khóa học dành cho các bạn chưa biết gì về tiếng Nhật
  • Những ai có mong muốn làm quen, học cũng như tiếp cận với văn hóa Nhật Bản hoặc đi du học Nhật Bản
  • Những người muốn làm việc trong các công ty Nhật Bản
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Biết giao tiếp cơ bản trong đời sống hằng ngày cũng như trong công việc như: giới thiệu bản thân, hỏi tên, tuổi, mua đồ, mời rủ,...
  • Nắm được ngữ pháp, cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Nhật
  • Có kiến thức nền tảng để học tiếp lên cao, tìm hiểu sâu hơn về tiếng Nhật
Học tiếng Nhật thật dễ

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học và giảng viên 00:00:00
Bài 2: 3 hàng đầu tiên bảng chữ cái Hiragana 00:00:00
Bài 3: 3 hàng tiếp theo bảng chữ cái Hiragana 00:00:00
Bài 4: 4 hàng cuối cùng bảng chữ cái Hiragana 00:00:00
Bài 5: Trường âm, âm đục trong Hiragana 00:00:00
Bài 6: Âm ngắt trong Hiragana 00:00:00
Bài 7: Âm ghép trong Hiragana 00:00:00
Bài 8: Bảng chữ cái Katakana 00:00:00
Bài 9: Âm đục, âm ngắt, âm ghép, trường âm 00:00:00
Bài 10: Giới thiệu & làm quen (Phần 1) 00:00:00
Bài 11: Giới thiệu & làm quen (Phần 2) 00:00:00
Bài 12: Giới thiệu & làm quen (Phần 3) 00:00:00
Bài 13: Giới thiệu & làm quen (Phần 4) 00:00:00
Bài 14: Giới thiệu & làm quen (Phần 5) 00:00:00
Bài 15: Đồ vật, tặng quà và cách gọi tên người Nhật (Phần 1) 00:00:00
Bài 16: Đồ vật, tặng quà và cách gọi tên người Nhật (Phần 2) 00:00:00
Bài 17: Đồ vật, tặng quà và cách gọi tên người Nhật (Phần 3) 00:00:00
Bài 18: Địa điểm, mua sắm (Phần 1) 00:00:00
Bài 19: Địa điểm, mua sắm (Phần 2) 00:00:00
Bài 20: Địa điểm, mua sắm (Phần 3) 00:00:00
Bài 21: Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày (Phần 1) 00:00:00
Bài 22: Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày (Phần 2) 00:00:00
Bài 23: Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày (Phần 3) 00:00:00
Bài 24: Địa điểm, phương tiện di chuyển (Phần 1) 00:00:00
Bài 25: Địa điểm, phương tiện di chuyển (Phần 2) 00:00:00
Bài 26: Địa điểm, phương tiện di chuyển (Phần 3) 00:00:00
Bài 27: Mời rủ ai đó làm gì với mình, ẩm thực Nhật Bản (Phần 1) 00:00:00
Bài 28: Mời rủ ai đó làm gì với mình, ẩm thực Nhật Bản (Phần 2) 00:00:00
Bài 29: Mời rủ ai đó làm gì với mình, ẩm thực Nhật Bản (Phần 3) 00:00:00
Bài 30: Phương tiện thực hiện công việc (Phần 1) 00:00:00
Bài 31: Phương tiện thực hiện công việc (Phần 2) 00:00:00
Bài 32: Cảm tưởng, suy nghĩ của mình về người, vật (Phần 1) 00:00:00
Bài 33: Cảm tưởng, suy nghĩ của mình về người, vật (Phần 2) 00:00:00
Bài 34: Tổng kết khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét