iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Thiết kế web Javascript bằng thư viện AngularJS của Google

Biết về AngularJS giúp bạn có công việc tốt hoặc cải thiện công việc bạn đang có. Đây là kỹ năng cần rất nhiều trong ngành công nghiệp phát triển Web hiện đại. AngularJS giúp bạn tạo các ứng dụng web dễ dàng hơn và đó là lý do tại sao nó trở nên rất phổ biến và được hỗ trợ bởi Google.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Những người phát triển và thiết kế web đang mong đợi để tìm hiểu Angular JS
  • Những người biết về Angular JS nhưng vẫn cảm thấy khó khăn để hiểu được nó
  • Những người phát triển và thiết kế web đã sử dụng jQuery nhưng cảm thấy mệt mỏi khi phải làm mọi thứ thủ công
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tìm hiểu cách AngularJS hoạt động, bao gồm các kiến thức như directives, dependency injection, two way data binding, the digest loop, watchers, và nhiều hơn nữa.
  • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Javascript và HTML được sử dụng bởi AngularJS, chẳng hạn như các thuộc tính tùy chỉnh, phương thức đã được định dạng kiểu, hash, và vòng lặp sự kiện.
  • Code custom services. Thiết kế custom directives, Tự thiết kế được custom services, tự thiết kế được custom directives, hiểu về các khái niệm: compile, link, và scope.
  • Xây dựng một ứng dụng trang duy nhất sử dụng AngularJS.
  • Bắt kịp với các phiên bản tiếp theo mới nhất của AngularJS 2.0!
Thiết kế web Javascript bằng thư viện AngularJS của Google

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu 00:00:00
Bài 2: Tìm hiểu Angular JS 00:00:00
Bài 3: Big words và Angular JS 00:00:00
Bài 4: Những vấn đề mà AnguarJS đang cố gắng giải quyết 00:00:00
Bài 5: Mô hình Model - View - Star(*) 00:00:00
Bài 6: HTML và các thuộc tính tùy chỉnh Custom Attribute 00:00:00
Bài 7: Javascript: Không gian tên biến Global namespace 00:00:00
Bài 8: Hưỡng dẫn tải source code mã nguồn chương trình cho khóa học này 00:00:00
Bài 9: Cách khởi tạo Modules, Apps, và Controllers 00:00:00
Bài 10: Kỹ thuật Dependency Injection trong JavaScript 00:00:00
Bài 11: Làm quen với Scope Service 00:00:00
Bài 12: Hàm (Function) và Chuỗi (String) trong Javascript 00:00:00
Bài 13: Hiểu Dependency Injection hoạt động trong AngularJS như thế nào ? 00:00:00
Bài 14: Sử dụng các Service khác 00:00:00
Bài 15: Array và Function trong Javascript 00:00:00
Bài 16: Dependency Injection và Minify 00:00:00
Bài 17: Ý nghĩa và tác dụng của Scope trong Data-binding và kỹ thuật interpolation 00:00:00
Bài 18: Directive và cơ chế ràng buộc dữ liệu hai chiều Two-way Data-binding 00:00:00
Bài 19: Javascript: Vòng lặp sự kiện Event Loop 00:00:00
Bài 20: Danh sách theo dõi Watchers và Digest loop 00:00:00
Bài 21: Common Directives 00:00:00
Bài 22: Common Directives (Phần 2) 00:00:00
Bài 23: Dữ liệu ngoài và service $http 00:00:00
Bài 24: AngularJS: Cách khai báo nhiều Controllers và nhiều Views 00:00:00
Bài 25: HTML và Javascript: Giới thiệu SPA và Hash 00:00:00
Bài 26: Kỹ thuật Routing, sử dụng Template và controller trong AngularJS - Phần 1 00:00:00
Bài 27: Kỹ thuật Routing, sử dụng Template và controller trong AngularJS - Phần 2 00:00:00
Bài 28: Singleton và các Services trong AngularJS 00:00:00
Bài 29: Cách tạo một service 00:00:00
Bài 30: HTML và các thành phần có thể tái sử dụng 00:00:00
Bài 31: Angular và̀ chuẩn hóa tên biến, tên attribute 00:00:00
Bài 32: Cách tạo một Derective 00:00:00
Bài 33: Giới thiệu và sử dụng template trong directive 00:00:00
Bài 34: Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu @) 00:00:00
Bài 35: Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu =) 00:00:00
Bài 36: Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu &) 00:00:00
Bài 37: Sử dụng vòng lặp với Directive 00:00:00
Bài 38: Hiểu về Compile 00:00:00
Bài 39: Hiểu về 'Link' 00:00:00
Bài 40: Hiểu về Transclusion 00:00:00
Bài 41: Ứng dụng dự báo thời tiết SPA 00:00:00
Bài 42: Xây dựng Custom Service cho ứng dụng 00:00:00
Bài 43: Các lưu ý về sử dụng API 00:00:00
Bài 44: Bindind data (Phần 1) 00:00:00
Bài 45: Binding data (Phần 2) 00:00:00
Bài 46: Xây dựng Custom Directive 00:00:00
Bài 47: Đóng gói và tổ chức mã nguồn 00:00:00
Bài 48: Cải thiện trải nghiệm người dùng UX bằng việc sử dụng ng-submit 00:00:00
Bài 49: Thiết kế Service trong ứng dụng Large AngularJS 00:00:00
Bài 50: Nested Controllers và cú pháp 'Controller as' 00:00:00
Bài 51: Lựa chọn cấu trúc khi ứng dụng lớn dần, nguyên tắc LIFT 00:00:00
Bài 52: Giới thiệu về AngularJS 2.0, ES6 và Typescript 00:00:00
Bài 53: Tổng kết 00:00:00

Đăng nhận xét