iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Triệt quyền đạo

Nhiều người vẫn cho rằng Lý Tiểu Long sáng tạo ra Triệt quyền đạo khi ông nhận ra những hạn chế của Vịnh Xuân sau trận đánh không thành công với Hoàng Trạch Dân (Wong Jack Man). Vì thế, Triệt quyền đạo đề cao sự hiệu quả trong từng đường quyền với triết lý đòn đánh tối thiểu mang lại kết quả tối đa.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bạn sẽ làm được gì?
Triệt quyền đạo

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét