iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Học tiếng Việt cho người mới bắt đầu

Như chúng ta đã biết, Tiếng Việt đóng vai trò vô cùng quan trọng: là công cụ nhận thức tư duy; phương tiện giao tiếp quan trọng nhất; ngôn ngữ chính thức trong học tập và nghiên cứu; chất liệu của nghệ thuật ngôn từ.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Máy tính, laptop, tablet ... kết nối internet ổn định.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khóa học này các bạn sẽ có thêm kỹ năng dùng từ và kỹ năng về chính tả trong khi nói cũng như trong khi viết.
  • Các bạn sẽ sử dụng Tiếng Việt một cách chuẩn mực nhất thông qua các bài học lý thuyết và lượng bài tập thực hành vô cùng phong phú.
Học tiếng Việt cho người mới bắt đầu

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Văn bản - Khái niệm và các đặc trưng cơ bản 00:00:00
Bài 2: Sơ lược về 1 số loại văn bản (Phần 1) 00:00:00
Bài 3: Sơ lược về 1 số loại văn bản (Phần 2) 00:00:00
Bài 4: Sơ lược về 1 số loại văn bản (Phần 3) 00:00:00
Bài 5: Khái quát về văn bản 00:00:00
Bài 6: Các mặt liên kết trong văn bản (Phần 1) 00:00:00
Bài 7: Các mặt liên kết trong văn bản (Phần 2) 00:00:00
Bài 8: Các mặt liên kết trong văn bản (Phần 3) 00:00:00
Bài 9: Lập luận trong đoạn văn (Phần 1) 00:00:00
Bài 10: Lập luận trong đoạn văn (Phần 2) 00:00:00
Bài 11: Câu chủ đề 00:00:00
Bài 12: Phân tích bố cục toàn văn bản 00:00:00
Bài 13: Tóm tắt văn bản 00:00:00
Bài 14: Tổng thuật văn bản 00:00:00
Bài 15: Trình bày lịch sử vấn đề 00:00:00
Bài 16: Lập đề cương cho văn bản (Phần 1) 00:00:00
Bài 17: Lập đề cương cho văn bản (Phần 2) 00:00:00
Bài 18: Sửa chữa và hoàn thiện văn bản 00:00:00
Bài 19: Một số kiểu câu trong văn bản Tiếng Việt (Phần 1) 00:00:00
Bài 20: Một số kiểu câu trong văn bản Tiếng Việt (Phần 2) 00:00:00
Bài 21: Chữa các lỗi thông thường về câu (Phần 1) 00:00:00
Bài 22: Chữa các lỗi thông thường về câu (Phần 2) 00:00:00
Bài 23: Một số phép biến đổi câu trong văn bản 00:00:00
Bài 24: Yêu cầu chung đối với việc dùng từ trong văn bản 00:00:00
Bài 25: Thao tác sử dụng từ 00:00:00
Bài 26: Các lỗi dùng từ 00:00:00
Bài 27: Chữ viết Tiếng Việt 00:00:00
Bài 28: Chính tả Tiếng Việt (Phần 1) 00:00:00
Bài 29: Chính tả Tiếng Việt (Phần 2) 00:00:00
Bài 30: Chính tả Tiếng Việt (Phần 3) 00:00:00
Bài 31: Viết hoa trong văn bản (Phần 1) 00:00:00
Bài 32: Viết hoa trong văn bản (Phần 2) 00:00:00
Bài 33: Phiên âm chuyển tự 00:00:00
Bài 34: Dấu nối- Viết tắt 00:00:00
Bài 35: Kỹ năng thuyết trình 00:00:00

Đăng nhận xét