iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Học quản trị mạng CCNA của Cisco

Khóa học được tổ chức theo giáo trình đào tạo chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching của Học viện mạng Cisco.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Học sinh, sinh viên.
  • Kỹ sư mạng và bảo mật.
  • Thiết bị có kết nối Internet.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Bám sát giáo trình đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế của học viện Cisco.
  • Hiểu được tổng quan về mạng máy tính, mạng không dây từ cơ bản đến nâng cao.
  • Hiểu cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị mạng.
Học quản trị mạng CCNA của Cisco

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing & Switching 00:00:00
Bài 2: Các thành phần cơ bản trên hệ thống mạng 00:00:00
Bài 3: Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của hệ thống mạng 00:00:00
Bài 4: Các đặc điểm của hệ thống mạng 00:00:00
Bài 5: Các loại mô hình Topology của hệ thống mạng 00:00:00
Bài 6: Giới thiệu tổng quan mô hình OSI 00:00:00
Bài 7: Giới thiệu chức năng của từng phân lớp trong mô hình OSI (Layer 1-4) 00:00:00
Bài 8: Giới thiệu chức năng của từng phân lớp trong mô hình OSI (Layer 5-7) 00:00:00
Bài 9: Giới thiệu tổng quan mô hình TCP/IP 00:00:00
Bài 10: Phân tích quá trình đóng gói Encapsulation và giải đóng gói Decapsulation 00:00:00
Bài 11: Mối tương quan giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP 00:00:00
Bài 12: Kích thước tối đa của một phân mảnh seqment 00:00:00
Bài 13: Cơ chế hoạt động của UDP và TCP 00:00:00
Bài 14: Cơ chế điều khiển luồng Flow Control trong giao thức TCP 00:00:00
Bài 15: Tham số Port nguồn, Port đích trong UDP và TCP 00:00:00
Bài 16: Tổng quan về công nghệ Ethernet sử dụng trên hệ thống mạng LAN 00:00:00
Bài 17: Hướng dẫn xác định địa chỉ MAC của máy tính sử dụng hệ điều hành Window 00:00:00
Bài 18: Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trên hệ thống mạng LAN 00:00:00
Bài 19: Cơ chế chuyển mạch của Ethernet Switch 00:00:00
Bài 20: Các kiểu truyền thông trên hệ thống mạng LAN 00:00:00
Bài 21: Cơ chế hoạt động của giao thức ARP phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC 00:00:00
Bài 22: Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các phân vùng mạng LAN 00:00:00
Bài 23: Tìm hiểu cấu trúc của địa chỉ MAC 00:00:00
Bài 24: Các tiêu chuẩn công nghệ Ethernet LAN 00:00:00
Bài 25: Tìm hiểu Broadcast Domain trên mạng Ethernet LAN 00:00:00
Bài 26: Cơ chế truyền Half Duplex và Full Duplex trên mạng Ethernet LAN 00:00:00
Bài 27: Tìm hiểu Collision Domain và cơ chế tránh đụng độ CSMA CD trên mạng LAN 00:00:00
Bài 28: Xác định số lượng Collision Domain và Broadcast Domain trên mạng LAN 00:00:00
Bài 29: Tổng quan về địa chỉ IP và cấu trúc của địa chỉ IPv4 00:00:00
Bài 30: Tổng quan về các lớp địa chỉ IPv4 00:00:00
Bài 31: Hướng dẫn chuyển đổi từ Prefix Length thành Subnet Mask 00:00:00
Bài 32: Hướng dẫn chuyển đổi IPv4 từ nhị phân thành thập phân 00:00:00
Bài 33: Hướng dẫn chuyển đổi Octet của IPv4 từ thập phân thành nhị phân 00:00:00
Bài 34: Chức năng của địa chỉ mạng Network và địa chỉ Broadcast 00:00:00
Bài 35: Nguyên tắc chia một mạng lớn thành nhiều lớp mạng nhỏ 00:00:00
Bài 36: Số lượng mạng con Subnet và địa chỉ IP sau khi chia nhỏ lớp mạng 00:00:00
Bài 37: Hướng dẫn quy hoạch IP cho hệ thống mạng 00:00:00
Bài 38: Phân biệt địa chỉ Public IP và Private IP 00:00:00
Bài 39: Hướng dẫn đặt IPv4 cho máy tính sử dụng hệ điều hành Window 00:00:00
Bài 40: Phân biệt cáp UTP và cáp chống nhiễu điện từ STP 00:00:00
Bài 41: Khảo sát các đặc điểm của chuẩn cáp đồng Ethernet LAN 00:00:00
Bài 42: Phân biệt cáp thẳng Straight-Through và cáp chéo Cross-Over 00:00:00
Bài 43: Khởi động và kết nối vào giao diện cấu hình bằng dòng lệnh của thiết bị 00:00:00
Bài 44: Khảo sát các chế độ dòng lệnh của thiết bị 00:00:00
Bài 45: Thiết lập mật khẩu Console và mật khẩu Enable trên thiết bị 00:00:00
Bài 46: Tính năng tự động đăng xuất Exec-Timeout trên kết nối Console 00:00:00
Bài 47: Khai báo địa chỉ IP trên các cổng giao tiếp của thiết bị 00:00:00
Bài 48: Khai báo địa chỉ IP trên Cisco Switch 00:00:00
Bài 49: Tính năng chống trôi dòng lệnh Logging Synchronous 00:00:00
Bài 50: Tính năng phân giải tên miền ip domain-lookup 00:00:00
Bài 51: Lưu cấu hình và khởi động lại thiết bị 00:00:00
Bài 52: Xóa cấu hình và khởi động lại thiết bị 00:00:00
Bài 53: Tính năng mã hóa mật khẩu trong file cấu hình 00:00:00
Bài 54: Lưu cấu hình của thiết bị lên TFTP Server 00:00:00
Bài 55: Lưu cấu hình của thiết bị lên FTP Server 00:00:00
Bài 56: Lưu hệ điều hành IOS của thiết bị lên TFTP Server 00:00:00
Bài 57: Lưu hệ điều hành IOS của thiết bị lên FTP Server 00:00:00
Bài 58: Hướng dẫn Crack mật khẩu trên Cisco Router 00:00:00
Bài 59: Hướng dẫn khôi phục hệ điều hành IOS trên Cisco Router 00:00:00
Bài 60: Giao thức phát hiện thiết bị láng giềng CDP trên thiết bị Cisco 00:00:00
Bài 61: Giao thức phát hiện thiết bị láng giềng LLDP trên các thiết bị mạng 00:00:00
Bài 62: Cấu hình cơ bản 00:00:00
Bài 63: Thay đổi hoặc gỡ bỏ mật khẩu Telnet 00:00:00
Bài 64: Cấu hình xác thực bằng Username và Password 00:00:00
Bài 65: Cấu hình Telnet không cần đăng nhập mật khẩu 00:00:00
Bài 66: Tính năng Configuration Lock chỉ cho phép một người 00:00:00
Bài 67: Thay đổi Port dịch vụ Telnet 00:00:00
Bài 68: Hướng dẫn sử dụng Wireshark bắt mật khẩu telnet 00:00:00
Bài 69: Xác thực Authentication 00:00:00
Bài 70: Phân quyền Authorization 00:00:00
Bài 71: Nhật ký truy nhập mạng Accounting 00:00:00
Bài 72: Login Block-For giới hạn số lần 00:00:00
Bài 73: Xác thực Telnet bằng RADIUS Server 00:00:00
Bài 74: Kỹ thuật SSH cấu hình thiết bị từ xa 00:00:00
Bài 75: Tổng quan về kỹ thuật định tuyến 00:00:00
Bài 76: Cơ chế hoạt động của định tuyến 00:00:00
Bài 77: Cấu hình định tuyến tĩnh trên Cisco Router 00:00:00
Bài 78: Cấu hình Default Route trên Cisco Router 00:00:00
Bài 79: Cơ chế Proxy ARP trong định tuyến 00:00:00
Bài 80: Cấu hình cân bằng tải Load Balancing trên Cisco Router 00:00:00
Bài 81: Điều hướng lưu lượng bằng cách hiệu chỉnh AD của Static Route 00:00:00
Bài 82: Tối ưu định tuyến bằng kỹ thuật Summary 00:00:00
Bài 83: Bản tin Echo Request và Echo Reply của ứng dụng Ping 00:00:00
Bài 84: Bản tin TTL Expired In Transit của ứng dụng Ping 00:00:00
Bài 85: Cơ chế hoạt động Tracert trên PC và Traceroute trên Cisco Router 00:00:00
Bài 86: Bản tin Destination Unreachable của ứng dụng Ping 00:00:00
Bài 87: Bản tin Request Timeout của ứng dụng Ping 00:00:00
Bài 88: Tổng quan về VLAN 00:00:00
Bài 89: Cấu hình VLAN trên Cisco Switch 00:00:00
Bài 90: Tổng quan về đường Trunk 00:00:00
Bài 91: Cấu hình kết nối Trunk trên Cisco Switch 00:00:00
Bài 92: Hiệu chỉnh Native VLAN trên đường Trunk sử dụng kiểu đóng gói dot1q 00:00:00
Bài 93: Giải pháp mở rộng VLAN nếu thiếu Port trên Switch 00:00:00
Bài 94: Giao thức DTP tự động thiết lập kết nối Trunk giữa các Switch 00:00:00
Bài 95: Giao thức VTP đồng bộ hóa thông tin VLAN giữa các Switch 00:00:00
Bài 96: Giải pháp Router on a Stick trên Cisco Router 00:00:00
Bài 97: Giải pháp SVI trên Switch Layer 3 00:00:00
Bài 98: Cấu hình định tuyến trên Switch Layer 3 00:00:00
Bài 99: Cấu hình DHCP Server trên Switch Layer 3 00:00:00
Bài 100: Cơ chế hoạt động 00:00:00
Bài 101: Cấu hình DHCP Server trên Cisco Router 00:00:00
Bài 102: Cấp IP cố định cho thiết bị bằng DHCP Server 00:00:00
Bài 103: Cấu hình chức năng DHCP Relay chuyển tiếp lưu lượng xin IP 00:00:00
Bài 104: Cấu hình chức năng DHCP Client trên Cisco Router 00:00:00
Bài 105: Khắc phục sự cố Conflict IP trên DHCP Server 00:00:00
Bài 106: Tổng quan mô hình thiết kế hạ tầng mạng 3 phân lớp 00:00:00
Bài 107: Nguyên nhân xảy ra Loop trên hạ tầng mạng 00:00:00
Bài 108: Cơ chế chống Loop của công nghệ STP 00:00:00
Bài 109: Chức năng của Root Bridge và vai trò Port Role của các Port trong STP 00:00:00
Bài 110: Nguyên tắc xác định Root Bridge và Root Port trong STP 00:00:00
Bài 111: Nguyên tắc xác định Designated Port và Alternated Port trong STP 00:00:00
Bài 112: Khảo sát chức năng PortFast và các trạng thái Port State trong STP 00:00:00
Bài 113: Giải pháp cân bằng tải lưu lượng của PVST+ trên các Cisco Switch 00:00:00
Bài 114: Tổng quan về giải pháp Link Aggregation Group 00:00:00
Bài 115: Cấu hình EtherChannel bằng phương thức thủ công 00:00:00
Bài 116: Cấu hình EtherChannel bằng giao thức LACP hoặc PAgP 00:00:00
Bài 117: Cấu hình EtherChannel hoạt động ở chế độ Layer 3 00:00:00
Bài 118: Tổng quan về công nghệ 00:00:00
Bài 119: Nguyên tắc bầu chọn Active và Standby Router 00:00:00
Bài 120: Giải pháp cân bằng tải trong HSRP 00:00:00
Bài 121: Cơ chế Track giám sát trạng thái Port trong HSRP 00:00:00
Bài 122: Tổng quan về công nghệ 00:00:00
Bài 123: Phương thức xử lý Port vi phạm 00:00:00
Bài 124: Phương thức tự động cập nhật MAC hợp lệ 00:00:00
Bài 125: Quản lý và giám sát hạ tầng mạng tập trung bằng giải pháp Syslog 00:00:00
Bài 126: Hiệu chỉnh thời gian trên các thiết bị mạng bằng giao thức NTP 00:00:00
Bài 127: Quản lý và giám sát hạ tầng mạng tập trung bằng giải pháp SNMP 00:00:00
Bài 128: Hướng dẫn cài đặt phần mềm PRTG Traffic Grapher trên Window 10 00:00:00
Bài 129: Giám sát băng thông trên thiết bị bằng phần mềm PRTG Traffic Grapher 00:00:00
Bài 130: Tổng quan về chức năng của ACL 00:00:00
Bài 131: Đặc điểm của Standard và Extended ACL 00:00:00
Bài 132: IP Preference và Wildcard Mask trong ACL 00:00:00
Bài 133: Lựa chọn vị trí áp dụng ACL 00:00:00
Bài 134: Khảo sát ACL cấm Telnet trên Cisco Router 00:00:00
Bài 135: Named ACL trên Cisco Router 00:00:00
Bài 136: Lọc lưu lượng theo thời gian Time-Range 00:00:00
Bài 137: Phát hiện lưu lượng vi phạm bằng tính năng Log ACL 00:00:00
Bài 138: Cơ chế hoạt động 00:00:00
Bài 139: Cấu hình PAT trên Cisco Router 00:00:00
Bài 140: Cơ chế hoạt động 00:00:00
Bài 141: Cấu hình Static NAT IP trên Cisco Router 00:00:00
Bài 142: Cấu hình Static NAT IP và Port trên Cisco Router 00:00:00

Đăng nhận xét