iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Learning CSS with SASS Framework

SASS là một ngôn ngữ giúp logic hóa CSS để code dễ nhìn và giống với ngôn ngữ lập trình hơn. Sử dụng SASS ta có thể khai báo biến để tiện sử dụng lại hoặc cấu trúc code thật dễ dàng.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Sinh viên, những bạn học lập trình frontend đã biết sơ lược về HTML & CSS muốn tiếp cận với cách viết CSS Preprocess
  • Những bạn đi ứng tuyển mà công ty yêu cầu cắt web, hoặc làm frontend bằng sass.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khi học xong các bạn có thể chuyển từ file thiết kế Photoshop sang web sử dụng ngôn ngữ SASS
  • Sau khi học xong các bạn có thể đọc hiểu mã SASS và đưa lập trình vào CSS bằng cách sử dụng SASS
  • Sau khi học xong các bạn có thể nắm được phương pháp và các bước xử lý một file thiết kế thế nào với SASS
Learning CSS with SASS Framework

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học SASS 00:00:00
Bài 2: Cài đặt các phần mềm và chạy thử 00:00:00
Bài 3: So sánh 2 định dạng SASS và SCSS 00:00:00
Bài 4: Định dạng file SCSS 00:00:00
Bài 5: Sử dụng biến trong SASS 00:00:00
Bài 6: Tính năng xếp chồng trong SASS 00:00:00
Bài 7: Tính năng sử dụng lại code trong SASS 00:00:00
Bài 8: Tính năng viết pseudo class nhanh của SASS 00:00:00
Bài 9: Tính năng tính toán trong SASS 00:00:00
Bài 10: Giới thiệu và cài đặt cơ bản cho project SASS 00:00:00
Bài 11: Tạo khung HTML cho phần top 00:00:00
Bài 12: Cài đặt các biến cơ bản trong SASS 00:00:00
Bài 13: SASS cho phần cột trái 00:00:00
Bài 14: SASS cho phần bên phải 00:00:00
Bài 15: Hoàn thiện SASS cho phần top 00:00:00
Bài 16: Viết jquery cho phần lựa chọn ngôn ngữ 00:00:00
Bài 17: Phần menu và logo - Xử lý HTML cơ bản 00:00:00
Bài 18: Xử lý chiều cao và viết mixin 00:00:00
Bài 19: Menu và logo cho giao diện desktop 00:00:00
Bài 20: Xử lý giao diện responsive cho menu 00:00:00
Bài 21: HTML Cho phần tiêu đề và breadcrumbs 00:00:00
Bài 22: Cách sử dụng font-awesome không cần thêm thẻ html 00:00:00
Bài 23: SASS cho giao diện desktop 00:00:00
Bài 24: SASS cho giao diện mobile 00:00:00
Bài 25: Sử dụng pseudo after và đổ màu gradient trực tiếp trong chrome 00:00:00
Bài 26: HTML cho phần slide ảnh 00:00:00
Bài 27: SASS cho phần slide 00:00:00
Bài 28: Viết hiệu ứng load cho web 00:00:00
Bài 29: Tổng kết khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét