iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Học để trở thành quản lý nhân sự (HRM)

Sử dụng nguồn lực con người – tài sản vô giá của doanh nghiệp một cách phù hợp với chiến lược và sự phát triển của công ty đang là vấn đề được rất nhiều các nhà quản trị quan tâm. Đã có không ít những sai lầm trong cách quản lý nhân viên làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của doanh nghiệp. Lộ trình học đi từ việc để học viên hiểu được tầm quan trọng của một nhà quản trị đến phương pháp và bí quyết để trở thành một nhà quản trị nhân sự xuất sắc.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Dành cho giám đốc, các nhà quản lý, nhà quản trị nhân sự, các chủ doanh nghiệp, lĩnh vực quản trị nhân sự.
  • Dành cho người học đã có kiến thức căn bản.
  • Cần có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khóa học học viên sẽ có được những kiến thức và kỹ năng cụ thể nhất mà các bạn có thể áp dụng để có được công cụ quản trị nhân sự tối ưu nhất.
  • Triển khai rất hiệu quả và nhanh chóng, không bị chồng chéo và bỏ quên yêu cầu công việc xây dựng kế hoạch công việc cho từng nhân viên các phòng ban, kết hợp với các cấp quản trị nhân sự trực tiếp phòng ban đó.
  • Những kiến thức này có thể áp dụng vào việc quản lý nhân sự trong công ty của bạn.
  • Về lâu dài, nếu làm theo những kỹ năng/kiến thức trong khóa học thì sẽ đạt được hiệu quả to lớn
Học để trở thành quản lý nhân sự (HRM)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Nhân sự - Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 00:00:00
Bài 2: Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
Bài 3: Nhân tài và sự phát triển của doanh nghiệp 00:00:00
Bài 4: Những nhân tố quan trọng CEO cần có thu hút nhân tài 00:00:00
Bài 5: Các yếu tố thu hút nhân tài 00:00:00
Bài 6: Các phương thức tuyển dụng 00:00:00
Bài 7: 5S trong tuyển dụng nhân sự 00:00:00
Bài 8: Phong cách phỏng vấn nào là lựa chọn của doanh nghiệp bạn? 00:00:00
Bài 9: Kiểm tra nhân sự trước khi nhận việc 00:00:00
Bài 10: Đánh giá hiệu quả thử việc sau 3 ngày đầu tiên 00:00:00
Bài 11: Loại trừ những virus gây tiêu cực cho doanh nghiệp 00:00:00
Bài 12: Cùng hợp tác và tạo dựng 00:00:00
Bài 13: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – Công ty là gia đình thứ hai 00:00:00
Bài 14: Đoàn kết nhân viên hướng tới định hướng, mục tiêu chung của công ty 00:00:00
Bài 15: Động viên – Bí quyết cần có để thúc đẩy nhân sự 00:00:00
Bài 16: Duy trì động lực làm việc – Truyền cảm hứng 00:00:00
Bài 17: Môi trường làm việc – Nơi nhân viên phát huy năng lực 00:00:00
Bài 18: Chú trọng công tác đào tạo 00:00:00
Bài 19: Nâng tầm tư duy của nhân viên – Yếu tố giúp công ty phát triển vượt bậc 00:00:00
Bài 20: Công tác đào tạo nội bộ 00:00:00
Bài 21: Thuê ngoài đào tạo – Tận dụng kiến thức chuyên môn 00:00:00
Bài 22: Đặt đúng người vào đúng vị trí 00:00:00
Bài 23: Các bí quyết đặc biệt phân việc cho nhân viên 00:00:00
Bài 24: Vận dụng chế độ lương thưởng – Phát huy động lực 00:00:00
Bài 25: Thiết lập kiểm soát tuân thủ - Sắp xếp nhân viên đúng người đúng việc 00:00:00
Bài 26: Dẫn dắt nhân viên tự giác làm việc – Tiến tới tự động hóa doanh nghiệp 00:00:00
Bài 27: Xu hướng quản trị nhân sự thời đại 4.0 00:00:00
Bài 28: Kỷ nguyên mới quản trị nhân sự – HR4.0 00:00:00
Bài 29: Doanh nghiệp trước xu hướng quản trị nhân sự 4.0 00:00:00
Bài 30: Nhà lãnh đạo ứng dụng quản trị nhân sự trong kỷ nguyên 4.0 00:00:00
Bài 31: CEO là tổng hòa các mối quan hệ để trở thành nhà QUẢN TRỊ NHÂN SỰ XUẤT SẮC 00:00:00

Đăng nhận xét