An Nguyễn Huy

5 / 5 (100)

star star star star star

Nguyễn Huy An

Quản trị windows chuyên nghiệp bằng dòng lệnh Power Shell

PowerShell là một shell tương tác và ngôn ngữ kịch bản từ Microsoft làm thay đổi suy nghĩ về một shell dòng lệnh. Nó có các tính năng rất thú vị hơn và vượt trội hơn so với những shell Unix quen thuộc, và có một hệ sinh thái mạnh mẽ và cộng đồng đông đảo. Trong hai phần hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về một số thứ tuyệt vời mà bạn có thể làm với PowerShell, lịch sử và kiến trúc của nó, khái niệm của nó và so sánh nó với shell Unix chẳng hạn như Bash. Hãy sẵn sàng cho một cuộc hành trình thú vị!

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bạn sẽ làm được gì?
Quản trị windows chuyên nghiệp bằng dòng lệnh Power Shell

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét