iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Học lập trình với ngôn ngữ Matlab

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Sinh viên đang theo học các ngành kĩ thuật, kinh tế, học viên cao học chưa có kiến thức căn bản hoặc mới tiếp xúc với lập trình
  • Máy tính cài đặt phần mềm Matlab 7.0 hoặc phiên bản cao hơn.
  • Máy tính có kết nối internet
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa trong quá trình lập trình
  • Tiết kiệm thời gian và công sức trong học tập và nghiên cứu
  • Trang bị cho mình những kiến thức dựa trên kinh nghiệm lập trình lâu năm của giảng viên cùng tư duy lập trình bài bản, giúp ích cho quá trình học tập và nghiên cứu lâu dài
Học lập trình với ngôn ngữ Matlab

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu về khóa học và giảng viên 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu giao diện phần mềm Matlab 00:00:00
Bài 3: Tạo biến trong Matlab 00:00:00
Bài 4: Các toán tử đại số trong Matlab 00:00:00
Bài 5: Các hàm được xây dựng sẵn trong Matlab 00:00:00
Bài 6: Viết chương trình đơn giản 00:00:00
Bài 7: Cơ bản về chuỗi kí tự 00:00:00
Bài 8: Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu 00:00:00
Bài 9: Vector và các toán tử trên vector P1 00:00:00
Bài 10: Vector và các toán tử trên vector P2 00:00:00
Bài 11: Hàm plot trong Matlab 00:00:00
Bài 12: Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản 00:00:00
Bài 13: Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa 00:00:00
Bài 14: Thêm đường thẳng và các kí tự 00:00:00
Bài 15: Cơ bản về ma trận trong Matlab 00:00:00
Bài 16: Các phép tính đối với ma trận P1 00:00:00
Bài 17: Các phép tính đối với ma trận P2 00:00:00
Bài 18: Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính 00:00:00
Bài 19: Các toán tử quan hệ và logic 00:00:00
Bài 20: Cấu trúc điều kiện if-else 00:00:00
Bài 21: Cấu trúc điều kiện if-else lồng nhau 00:00:00
Bài 22: Bài tập ví dụ cấu trúc điều kiện 00:00:00
Bài 23: Cấu trúc vòng lặp for 00:00:00
Bài 24: Cấu trúc vòng lặp while P1 00:00:00
Bài 25: Cấu trúc vòng lặp while P2 00:00:00
Bài 26: Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P1 00:00:00
Bài 27: Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P2 00:00:00
Bài 28: Cấu trúc switch - case P1 00:00:00
Bài 29: Cấu trúc switch - case P2 00:00:00
Bài 30: Bài tập thực hành các cấu trúc điều khiển chương trình 00:00:00
Bài 31: Xây dựng hàm người dùng trong Matlab 00:00:00
Bài 32: Bài tập thực hành xây dựng hàm người dùng 00:00:00
Bài 33: Xây dựng đồ họa 3D trong Matlab 00:00:00
Bài 34: Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến 00:00:00
Bài 35: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1) 00:00:00
Bài 36: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2) 00:00:00

Đăng nhận xét