iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình ứng dụng di động bằng ngôn ngữ Kotlin

Tháng 5-2017, Google vừa giới thiệu Kotlin - Ngôn ngữ lập trình số 1 dành cho máy ảo Java, có nghĩa là Kotlin sẽ trở thành ưu tiên số cho các ứng dụng Android sau này. Đặc biệt, bộ Android Studio 3.x sẽ được tích hợp Kotlin giúp lập trình viên chúng ta có thể tiếp cận Kotlin một cách chuyên nghiệp nhất.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đã hoàn tất khoá Android tại Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Megademy
  • Hoặc Có kiến thức lập trình một ngôn ngữ bất kỳ
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Nắm vững ngôn ngữ Kotlin, tạo nền tảng để bước qua lập trình Native & Server (2 mảng công nghệ của Kotlin)
  • Hiểu rõ quy trình xây dựng app Android với Kotlin mới nhất
  • Tối thiểu 01 project Android hoàn chỉnh với Kotlin, làm điểm cộng cho bạn khi ứng tuyển Lập trình Android tại các công ty.
Lập trình ứng dụng di động bằng ngôn ngữ Kotlin

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu & cài đặt 00:00:00
Bài 2: Biến 00:00:00
Bài 3: Toán tử 00:00:00
Bài 4: Rẽ nhánh 00:00:00
Bài 5: Vòng lặp While 00:00:00
Bài 6: Vòng lặp For 00:00:00
Bài 7: Functions 00:00:00
Bài 8: OOP 00:00:00
Bài 9: Quy trình xây dựng ứng dụng Android với Kotlin 00:00:00
Bài 10: Các UI cơ bản (Button, Text, Image...) 00:00:00
Bài 11: ListView (cơ bản + custom) 00:00:00
Bài 12: Intent 00:00:00
Bài 13: Multi Threading 00:00:00
Bài 14: Web Service (JSON + XML + Send HTTP Request) 00:00:00
Bài 15: Google Map 00:00:00
Bài 16: Kotlin Android với NodeJS và SocketIO 00:00:00
Bài 17: Submit ứng dụng lên Google Store 00:00:00
Bài 18: ViewPager 00:00:00
Bài 19: Navigation view 00:00:00
Bài 20: Android Kotlin + Firebase 00:00:00
Bài 21: Nhúng Admob 00:00:00
Bài 22: Xây dựng app book khách sạn online. 00:00:00
Bài 23: Kết thúc khóa học. 00:00:00

Đăng nhận xét