iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Sức khỏe dinh dưỡng và phòng chống bệnh tật

Khóa học là sự tổng hợp toàn diện những kiến thức giữa Đông - Tây y và dinh dưỡng. Kiến thức của khóa học tổng quan và sâu sắc, cùng với sự chia sẻ giản đơn và gần gũi của Giảng viên giúp cho người học nắm bắt kiến thức một cách đơn giản, thực tiễn và bổ ích

  • Kiến thức yêu cầu
  • Môi trường học tập yên tĩnh
  • Máy tính/ thiết bị kết nối internet
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Khi học hết khóa online của Y học Dinh dưỡng thực tiễn, anh chị sẽ có được:
  • Những quan điểm chuẩn về Sức khỏe để biết cách chăm sóc sức khỏe đúng cách;
  • Sự hiểu biết những căn nguyên về bệnh tật để giữ được tâm thái tự tin khi nhận biết sức khỏe của chính mình
Sức khỏe dinh dưỡng và phòng chống bệnh tật

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Sức khỏe là gì? 00:00:00
Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Sức khỏe là gì? 00:00:00
Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Sức khỏe là gì? 00:00:00
Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Sức khỏe là gì? 00:00:00
Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Sức khỏe là gì? 00:00:00
Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Sức khỏe là gì? 00:00:00

Đăng nhận xét