iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Parkour những cú nhảy ngoạn mục nhất trên thế giới

Khóa học này bao gồm các kỹ thuật té ngã cơ bản để bạn có thể phản ứng với các tình huống té ngã phổ biến nhất trong thể thao, kỷ luật hoặc cuộc sống nói chung. Nó thúc đẩy tiến trình nhanh hơn tới mục tiêu di chuyển của bạn, giảm nỗi sợ hãi, giảm thiểu rủi ro chấn thương, giảm nhẹ sự rung cảm trong quá trình đào tạo và đảm bảo kết quả tốt hơn cho các huấn luyện viên và doanh nghiệp tham gia vào môn thể thao hoặc nghệ thuật chuyển động.

Bạn sẽ học một lý thuyết thống nhất về sự liên tục giảm và cách tham gia vào các phản ứng tự nhiên của bạn để đáp ứng tốt hơn trong bất kỳ kịch bản rơi nào. Tìm hiểu các kỹ thuật như cuộn chân một chân, ngã ngã, phi nước đại ukemi, xoắn au, cuộn lặn hỗ trợ, khái niệm về nhận thức mặt đất, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bạn sẽ tích hợp các kỹ thuật này vào các cuộc tập trận và thử thách sẽ mô phỏng các tình huống rơi thực sự.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Có sức khỏe phù hợp với môn PARKOUR
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Nắm được các lý thuyết về môn Parkour
  • Có thể làm được các động tác phổ biến của bộ môn Parkour
  • Đủ kiến thức nền tảng để tự phát triển các động tác khó hơn
Parkour những cú nhảy ngoạn mục nhất trên thế giới

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Tổng quan về nhiên 00:00:00
Bài 2: Lý thuyết thống nhất về nghệ thuật rơi 00:00:00
Bài 3: Hướng dẫn mục 2 00:00:00
Bài 4: Phần 2 Tổng quan 00:00:00
Bài 5: Thường xuyên khởi động 00:00:00
Bài 6: Hạ cánh (giai đoạn đầu của hai cú ngã) 00:00:00
Bài 7: Chuyển tiếp cuộn 00:00:00
Bài 8: Cuộn bên 00:00:00
Bài 9: Nửa cuộn 00:00:00
Bài 10: Quay lại 00:00:00
Bài 11: Máy khoan đẩy 00:00:00
Bài 12: Trắc nghiệm: Liên tục rơi ngang 00:00:00
Bài 13: Tóm tắt hạ cánh 00:00:00
Bài 14: Chuyển tiếp cuộn Recap 00:00:00
Bài 15: Tóm tắt cuộn bên 00:00:00
Bài 16: Tóm tắt cuộn 00:00:00
Bài 17: Tóm tắt lại 00:00:00
Bài 18: Hướng dẫn mục 4 00:00:00
Bài 19: Phần 4 Tổng quan 00:00:00
Bài 20: Tóm tắt thường xuyên khởi động 00:00:00
Bài 21: Hỗ trợ lặn cuộn 00:00:00
Bài 22: Lặn cuộn 00:00:00
Bài 23: Bediall 00:00:00
Bài 24: Lặn 00:00:00
Bài 25: Dưới lật mặt trước lật 00:00:00
Bài 26: Khoan - Front Flip Forward Continuum 00:00:00
Bài 27: Trắc nghiệm: Chuyển tiếp liên tục 00:00:00
Bài 28: Recap Roll Recap 00:00:00
Bài 28: Recap Roll Recap 00:00:00
Bài 29: Tóm tắt cuộn 00:00:00
Bài 30: Recup Recap 00:00:00
Bài 31: Tóm tắt lặn 00:00:00
Bài 32: Dưới Recap lật mặt trước 00:00:00

Đăng nhận xét