iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình Pascal

Ngôn ngữ lập trình pascal là một ngôn ngữ vô cùng phổ biến hiện nay. Nó được đưa vào giảng dạy trong chương trình học tin học cấp 2, cấp 3 và môn tin học đại cương của nhiều trường đại học lớn trong nước. Đây là một ngôn ngữ đơn giản dễ dàng sử dụng giúp bạn tạo ra những chương trình phục vụ cho mục đích công việc và học tập.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Tất cả các bạn học sinh, sinh viên đã, đang và sẽ học ngôn ngữ lập trình pascal tại trường học
  • Các bạn có đam mê yêu thích với ngôn ngữ lập trình pascal.
  • Máy tính cài đặt phần mềm turbo pascal hoặc free pascal.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Nắm vững được các thành phần trong ngôn ngữ lập trình pascal.
  • Hiểu sâu về các kiểu dữ liệu và các câu lệnh để áp dụng hợp lý.
Lập trình Pascal

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu 00:00:00
Bài 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình pascal 00:00:00
Bài 3: Các kiểu dữ liệu 00:00:00
Bài 4: Các câu lệnh có cấu trúc 00:00:00
Bài 5: Thực hành 00:00:00

Đăng nhận xét