iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Kỹ năng lập kế hoạch

Một kỹ năng rất quan trọng với bất kỳ ai: từ các bạn học sinh, sinh viên đến các cán bộ công nhân viên đang công tác tại các doanh nghiệp và kể cả những nhà quản lý cấp cao

  • Kiến thức yêu cầu
  • Dành cho đối tượng: từ học sinh, sinh viên đến các cán bộ công nhân viên đang công tác tại các doanh nghiệp và kể cả những nhà quản lý cấp cao.
  • Máy tính truy cập internet.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Biết cách sắp xếp và hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ một cách xuất sắc.
  • Dành ra được nhiều thời gian cho bản thân và gia đình trong khi vẫn đảm bảo tốt công việc được giao.
  • Giảm nguy cơ stress từ công việc.
Kỹ năng lập kế hoạch

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu tổng quan 00:00:00
Bài 2: Tâm lý của người giao việc 00:00:00
Bài 3: Mô hình PDCA 00:00:00
Bài 4: Cách làm rõ yêu cầu theo công thức 5W1H 00:00:00
Bài 5: Đánh giá yêu cầu theo công thức Smart 00:00:00
Bài 6: Các loại tác vụ 00:00:00
Bài 7: Tác vụ đơn 00:00:00
Bài 8: Tác vụ lặp 00:00:00
Bài 9: Tác vụ dạng dự án 00:00:00
Bài 10: Kỹ năng chia sẻ công việc 00:00:00
Bài 11: Các yếu tố tâm lý của đối tác 00:00:00
Bài 12: Tổng kết 00:00:00

Đăng nhận xét