iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Thuyết trình chuyên nghiệp với Microsoft Powerpoint

Khoá học sẽ giúp học viên hệ thống lại kiến thức một cách bài bản và chính thống sử dụng PowerPoint 2016 mới nhất gồm rất nhiều tính năng mới

  • Kiến thức yêu cầu
  • Khoá học này dành cho các bạn sinh viên, người mới đi làm
  • Người có trình độ cơ bản có thể chưa tiếp xúc với PowerPoint bao giờ
  • Người có nhu cầu xây dựng các bài giảng tương tác trên PowerPoint
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khoá học, học viên sẽ nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về cách sử dụng phần mềm PowerPoint, hoàn thiện kĩ năng làm bài thuyết trình ở mức độ cơ bản và nâng cao. Thành thạo kĩ năng sử dụng các công cụ trên giao diện mới của PowerPoint 2016, thành thạo kĩ năng cơ bản về xây dựng layout, sử dụng màu sắc, tìm các nguyên liệu để xây dựng một bài thuyết trình thuyết phục nhất
  • Những kiến thức này có thể được áp dụng vào việc thuyết trình, dạy học, thuyết trình giới thiệu sản phẩm, minh hoạ ý tưởng, làm hoạt hình
Thuyết trình chuyên nghiệp với Microsoft Powerpoint

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu về giao diện của Powerpoint 00:00:00
Bài 2: Tạo mới, mở tài liệu thuyết trình 00:00:00
Bài 3: Mở một tài liệu thuyết trình dựng sẵn 00:00:00
Bài 4: Những lưu ý khi lưu tài liệu PPT, cách convert tài liệu PPT 00:00:00
Bài 5: Những thao tác cơ bản với Slide 00:00:00
Bài 6: Giới thiệu về layout và placeholder trên slide 00:00:00
Bài 7: Thay đổi tỉ lệ slides, màu nền slides 00:00:00
Bài 8: Thẻ design, cách áp dụng 1 theme cho bài thuyết trình 00:00:00
Bài 9: Giới thiệu về textbox 00:00:00
Bài 10: Làm nổi bật chữ trong đoạn văn, xoá định dạng 00:00:00
Bài 11: Định dạng đoạn văn trong Powerpoint 00:00:00
Bài 12: Sử dụng bullets and numbering 00:00:00
Bài 13: Sử dụng Line spacing điều chỉnh khoảng cách giữa dòng và đoạn 00:00:00
Bài 14: Các thuộc tính về vị trí, kích thước, căn chỉnh 00:00:00
Bài 15: Bắt đầu làm việc với shapes 00:00:00
Bài 16: Các chức năng căn chỉnh với shapes 00:00:00
Bài 17: Chuyển đơn vị đo lường từ inches sang cm trong Windows 00:00:00
Bài 18: Thực hành căn chỉnh shape trong powerpoint 00:00:00
Bài 19: Thay đổi thứ tự trên dưới của các hình vẽ trong powerpoint 00:00:00
Bài 20: Tìm hiểu về transitions trong powerpoint 00:00:00
Bài 21: Giới thiệu về animation hoạt hình trong powerpoint 00:00:00
Bài 22: Sử dụng animation trong PowerPoint 00:00:00
Bài 23: Sử dụng themes để thay đổi design bài thuyết trình nhanh 00:00:00
Bài 24: Chèn ảnh, điều chỉnh vị trí và kích thước của ảnh 00:00:00
Bài 25: Chèn ảnh trực tiếp từ internet vào slide, chèn ảnh chụp màn hình vào slide 00:00:00
Bài 26: Thay đổi màu nền của slide 00:00:00
Bài 27: Một số công cụ xử lý hình ảnh trong PowerPoint 00:00:00
Bài 28: Cách chèn videos vào bài thuyết trình 00:00:00
Bài 29: Sử dụng file âm thanh trong thuyết trình 00:00:00
Bài 30: Sử dụng bảng trong Slide Powerpoint 00:00:00
Bài 31: Chèn và sử dụng đồ thị trong slide Powerpoint 00:00:00
Bài 32: Tính năng SmartArt trong Powerpoint 00:00:00
Bài 33: Sử dụng slide master trong PowerPoint 00:00:00
Bài 34: Sử dụng action buttons trong Slide Powerpoint 00:00:00
Bài 35: 10 tips để có được bài thuyết trình tốt nhất (Phần 1) 00:00:00
Bài 36: 10 tips để có được bài thuyết trình tốt nhất (Phần 2) 00:00:00
Bài 37: Giới thiệu addin office mix dành cho powerpoint 00:00:00
Bài 38: Cài đặt và sử dụng Office Mix. 00:00:00
Bài 39: Chèn file âm thanh vào slide powerpoint 00:00:00
Bài 40: Chèn screenshot với office mix 00:00:00
Bài 41: Chia sẻ bài giảng lên office mix 00:00:00
Bài 42: Ghi màn hình và chèn vào slide Office Mix 00:00:00
Bài 43: Tạo câu hỏi multiple choices trong powerpoint với office mix 00:00:00

Đăng nhận xét