iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tự học Microsoft Excel từ bắt đầu thành chuyên gia

Khoá học được thiết kế bao gồm 4 phần lớn bao gồm các kiến thức cơ bản dành cho người chưa biết gì và mới tiếp xúc lần đầu với Excel, phần tiếp theo sẽ bổ sung thêm kiến thức về các công cụ thường được sử dụng trong Excel để làm việc, phần 3 sẽ đi sâu vào các công thức trong Excel để cho người dùng có một cái nhìn tổng quát cũng như được thực hành trực tiếp với những bài tập thực tế, phần thứ 4 là phần giới thiệu mở đầu về macro và lập trình VBA giúp người xem có những khái niệm đầu tiên về xử lý dữ liệu và tự động hoá một số thao tác nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Khoá học dành cho bất cứ ai muốn thăng tiến, thành công trong công việc và trường học trong thời đại công nghệ.
  • Khoá học đặc biệt phù hợp cho những người mới bắt đầu, chưa có kiến thức về Excel, nhưng bên cạnh đó những người đã học qua Excel vẫn có thể học 1 cách có chọn lọc để ôn tập và bồi dưỡng kiến thức, nâng cao giá trị bản thân trong mắt nhà tuyển dụng và các cấp quản lý.
  • Có thiết bị kết nối với Internet.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khi học xong khoá học này, học viên từ chưa có kiến thức về Excel sẽ nắm vững kiến thức về Excel và sẵn sàng áp dụng những kiến thức này cho công việc và học tập của mình. Với những kiến thức học được, học viên có thể tiếp tục với những khoá Lập trình VBA trong Excel. Tạo báo cáo động trong Excel mà không gặp bất kì khó khăn nào.
Tự học Microsoft Excel từ bắt đầu thành chuyên gia

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giao diện khởi động và đăng nhập vào tài khoản 00:00:00
Bài 2: Làm quen với giao diện Excel 2016 00:00:00
Bài 3: Chức năng tell me của excel 2016 00:00:00
Bài 4: Thẻ File trong Excel 2016 00:00:00
Bài 5: Cách lưu và mở tài liệu với OneDrive và Excel Online 00:00:00
Bài 6: Cách tạo file excel mới và lưu file excel 00:00:00
Bài 7: Chọn ô và chọn vùng trong Excel 00:00:00
Bài 8: Cách nhập dữ liệu trong bảng tính Excel 00:00:00
Bài 9: Các kiểu dữ liệu trong Excel và cách phân biệt 00:00:00
Bài 10: Thực hành nhập dữ liệu và tính tổng với hàm SUM 00:00:00
Bài 11: Cơ bản về định dạng dữ liệu 00:00:00
Bài 12: Cơ bản về định dạng dữ liệu tiếp theo 00:00:00
Bài 13: Thực hành định dạng dữ liệu 00:00:00
Bài 14: Thêm ghi chú vào ô và làm việc với hyperlinks 00:00:00
Bài 15: Các kiểu xoá dữ liệu trong Excel 00:00:00
Bài 16: Tạo hệ thống menu giữa các bảng tính bằng hyperlinks 00:00:00
Bài 17: Cắt dán dữ liệu trong Excel 00:00:00
Bài 18: Copy, di chuyển dữ liệu trong bảng tính copy 00:00:00
Bài 19: Sử dụng Fill series trong Excel 00:00:00
Bài 20: Đánh số thứ tự trong Excel 00:00:00
Bài 21: Thay đổi độ rộng hàng cột 00:00:00
Bài 22: Thêm cột thêm dòng trong Excel 00:00:00
Bài 23: Xoá hàng hoặc cột trong Excel 00:00:00
Bài 24: Di chuyển cột trong Excel 00:00:00
Bài 25: Ẩn hiện dòng và cột trong Excel 00:00:00
Bài 26: Chức năng Wrap Text và cách xuống dòng trong một ô 00:00:00
Bài 27: Chức năng trộn ô - Merge Cells 00:00:00
Bài 28: Sửa dữ liệu bị trộn ô, bị merge cells 00:00:00
Bài 29: Định dạng tiêu đề nghiêng trong một bảng 00:00:00
Bài 30: Định dạng cơ bản cho bảng tính, công cụ format painters 00:00:00
Bài 31: Cố định hàng cột, thực hành di chuyển và định dạng bảng tính 00:00:00
Bài 32: Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối 00:00:00
Bài 33: Data validation - Kiểm tra dữ liệu nhập vào 00:00:00
Bài 34: Chèn ảnh vào bảng tính 00:00:00
Bài 35: Vẽ biểu đồ đơn giản trong Excel 00:00:00
Bài 36: Sử dụng tính năng Find and Replace 00:00:00
Bài 37: Sử dụng chức năng Text To Columns 00:00:00
Bài 38: Nhập dữ liệu và tính toán đơn giản 00:00:00
Bài 39: Các hàm xử lý chuỗi trong Excel 00:00:00
Bài 40: Tách tên, sử dụng phím F9 để tìm hiểu công thức 00:00:00
Bài 41: Hàm IF, AND, OR 00:00:00
Bài 42: Làm việc với thứ ngày tháng trong Excel 00:00:00
Bài 43: Hàm dò tìm VLOOKUP 00:00:00
Bài 44: VLOOKUP nhiều điều kiện 00:00:00
Bài 45: Hàm Index và Match 00:00:00
Bài 46: Luyện tập Index và Match 00:00:00
Bài 47: Conditional formatting 01 00:00:00
Bài 48: Conditional formatting 02 00:00:00
Bài 49: Conditional Formatting 03 00:00:00
Bài 50: Sử dụng tính năng Goal Seek 00:00:00
Bài 51: Các thông báo lỗi thường gặp khi sử dụng hàm, sử dụng IFERROR 00:00:00
Bài 52: Countif đếm theo điều kiện 00:00:00
Bài 53: Tính tổng theo điều kiện với hàm SUMIF 00:00:00
Bài 54: Sử dụng SUMIF với dấu * và ? để đếm theo điều kiện 00:00:00
Bài 55: SUMPRODUCT 00:00:00
Bài 56: Danh sách người dùng đề ra để sắp xếp và fill dữ liệu 00:00:00
Bài 57: Lọc dữ liệu bằng Advanced filter 00:00:00
Bài 58: Lọc và sắp xếp dữ liệu 00:00:00
Bài 59: Loại bỏ dữ liệu lặp lại với Remove Duplicates 00:00:00
Bài 60: Data Validation phụ thuộc nhau 00:00:00
Bài 61: Chèn thêm dòng khi giá trị thay đổi 00:00:00
Bài 62: Tìm ngày còn thiếu trong chuỗi ngày liên tiếp 00:00:00
Bài 63: Tính min max theo điều kiện 00:00:00
Bài 64: Bảo vệ vùng bảng tính không cho phép sửa 00:00:00
Bài 65: Lấy dữ liệu từ nhiều bảng làm báo cáo 00:00:00
Bài 66: Biểu đồ 2 trục tung 00:00:00
Bài 67: Dùng ảnh cho biểu đồ 00:00:00
Bài 68: Sales Dashboard 00:00:00
Bài 69: Hàm Forecast 00:00:00
Bài 70: Hàm Trend 00:00:00
Bài 71: Tổng hợp nhiều file csv thành 1 file 00:00:00
Bài 72: Macro đầu tiên 00:00:00
Bài 73: Lưu file macro 00:00:00
Bài 74: Đọc ghi nội dung trên bảng tính 00:00:00
Bài 75: Viết sub đầu tiên điền dữ liệu vào bảng tính 00:00:00
Bài 76: Biến và kiểu biến trong VBA 00:00:00
Bài 77: Ví dụ về kiểu biến Object và các thuộc tính 00:00:00
Bài 78: Đối tượng Range và cách khai báo 00:00:00
Bài 79: Cách khai báo đối tượng Range 00:00:00
Bài 80: Hệ thống các đối tượng trong VBA 00:00:00
Bài 81: Giới thiệu về vòng lặp trong VBA 00:00:00

Đăng nhận xét