An Nguyễn Huy

5 / 5 (100)

star star star star star

Nguyễn Huy An

Tự học MS DOS (Command Prompt) từ A đến Z

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) là hệđiều hành(HĐH) của tập đoàn khổng lồMicrosoft. Phiên bản đầu tiên của MS-DOS được viết năm 1981. MS-DOS là HĐH đơn nhiệm (tại một thời điểm chỉ chạy được một trình ứng dụng). MS-DOS giao diện với người sử dụng thông qua dòng lệnh

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bạn sẽ làm được gì?
Tự học MS DOS (Command Prompt) từ A đến Z

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét