iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm

Đây là khóa huấn luyện các bậc phụ huynh chứ không đơn thuần là một khóa học. Bởi vì chỉ cần học và tham gia chắc chắn bạn sẽ có những kiến thức cơ bản để giáo dục con về giới tính. Hơn thế nữa bạn cũng có thể giúp đỡ người khác hiểu về các giai đoạn giới tính của con.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Những phụ huynh có con từ 1 đến 18 tuổi, bạn trẻ sắp và đang chuẩn bị lập gia đình, thầy cô làm trong ngành giáo dục, người đang muốn tìm hiểu về trẻ em và học tâm lý
  • Độ tuổi học 22 đến 40 tuổi
  • Môi trường học yên tĩnh
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Cha mẹ biết cách giáo dục con về những bí ẩn về giới tính phát triển tốt nhất
  • Cha mẹ sẽ có một tư duy tích cực khi giáo dục con
  • Cha mẹ sẽ biết cách xử lý những trường hợp thắc mắc giới tính cho con.
Giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu tổng quan 00:00:00
Bài 2: Công cụ học viên chuẩn bị 00:00:00
Bài 3: Mục đích của việc giáo dục giới tính cho trẻ 00:00:00
Bài 4: Thực trạng về giáo dục giới tính 00:00:00
Bài 5: Sai lầm của cha mẹ về GDGT 00:00:00
Bài 6: Tổng quan giai đoạn 0-6 tuổi 00:00:00
Bài 7: Những thắc mắc về giới tính từ 0-6 tuổi 00:00:00
Bài 8: Sai lầm của cha mẹ 00:00:00
Bài 9: Giúp trẻ trang bị kiến thức chống lạm dụng tình dục 00:00:00
Bài 10: Tổng quan giai đoạn 7-9 tuổi 00:00:00
Bài 11: Những lưu ý cho cha mẹ 00:00:00
Bài 12: Những thắc mắc thường gặp 00:00:00
Bài 13: Tổng quan 00:00:00
Bài 14: Thắc mắc giới tính của trẻ 00:00:00
Bài 15: Sai lầm của cha mẹ 00:00:00
Bài 16: Điều cha mẹ phải làm 00:00:00
Bài 17: Bài tập 00:00:00
Bài 18: Tổng kết khóa học 00:00:00
Bài 19: Lời chào của giảng viên 00:00:00
Bài 20: Lợi ích khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét