iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Nói tiếng Đức lưu loát như người bản xứ

Hiện nay, Đức nằm trong top 3 những nước được yêu thích nhất của du học sinh toàn thế giới. Bằng cấp của các trường đại học tại Đức được nhà tuyển dụng trên toàn thế giới đánh giá rất cao. Ngoài ra, nước Đức là một quốc gia năng động với nền văn hóa đa dạng trong lòng Châu Âu. Vậy tại sao bạn không lựa chọn học tiếng Đức – thứ ngôn ngữ mà người ta gọi là: "Ngôn ngữ khởi nguồn của mọi ngôn ngữ". Khóa học "Tiếng Đức sơ cấp cho người mới bắt đầu" sẽ giúp bạn có những kiến thức cơ bản nhất thông qua các bài tập tình huống, hiện tượng ngữ pháp cơ bản nhất.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Những ai muốn làm việc tại các công ty Đức hoặc liên quan đến tiếng Đức
  • Khuyến khích đeo tai nghe trong quá trình học
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khi hoàn thành Khóa học, các bạn hoàn toàn đủ khả năng:
  • Đọc hiểu các văn bản thông thường
  • Viết câu phức
  • Giao tiếp trong các tình huống thường nhật
  • Học kiến thức cao hơn với nền tảng kiến thức cơ bản vững chãi
Nói tiếng Đức lưu loát như người bản xứ

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học và giảng viên 00:00:00
Bài 2: Bảng chữ cái 00:00:00
Bài 3: Nguyên âm đôi 00:00:00
Bài 4: Học chữ số từ 1 đến 10 00:00:00
Bài 5: Học chữ số từ 10 đến 20 00:00:00
Bài 6: Học chữ số từ 20 đến 100 - Học chữ số từ 100 đến 1000 00:00:00
Bài 7: Giống của danh từ - Giống của danh từ ghép 00:00:00
Bài 8: Phân biệt giới tính 00:00:00
Bài 9: Nhận biết danh từ giống đực - giống cái và giống chung 00:00:00
Bài 10: Bài tập tình huống: Phân biệt giống 00:00:00
Bài 11: Danh từ số nhiều 00:00:00
Bài 12: Cách - Cách dùng 00:00:00
Bài 13: Dạng thức cách 1 và cách 4 00:00:00
Bài 14: Cách 3 - Cách dùng 00:00:00
Bài 15: Dạng thức cách 3 và cách 2 00:00:00
Bài 16: Quán từ 00:00:00
Bài 17: Quán từ sở hữu 00:00:00
Bài 18: Quán từ chỉ thị - Quán từ để hỏi 00:00:00
Bài 19: Đại từ nhân xưng 00:00:00
Bài 20: Đại từ phản thân 00:00:00
Bài 21: Đuôi tính từ đứng sau quán từ không xác định 00:00:00
Bài 22: Đuôi tính từ đứng sau danh từ trong trường hợp không có quán từ 00:00:00
Bài 23: Đuôi tính từ đứng sau Quán từ xác định 00:00:00
Bài 24: Phân từ với vai trò là bổ ngữ trong câu/ tính từ hóa động từ 00:00:00
Bài 25: Tính từ, Phân từ với vai trò như Danh từ 00:00:00
Bài 26: So sánh bằng – hơn – nhất 00:00:00
Bài 27: Thời Hiện tại 00:00:00
Bài 28: Động từ tách 00:00:00
Bài 29: Động từ tình thái ở thời hiện tại 00:00:00
Bài 30: Mệnh lệnh thức 00:00:00
Bài 31: Thời Quá khứ (Perfekt) 00:00:00
Bài 32: Thời quá khứ (Präteritum và Plusquamperfekt) 00:00:00
Bài 33: Động từ tình thái ở thời quá khứ 00:00:00
Bài 34: Thời Tương lai 00:00:00
Bài 35: Thể bị động 00:00:00
Bài 36: Thể giả định ở thời hiện tại và quá khứ 00:00:00
Bài 37: Động từ và các thành phần đi cùng 00:00:00
Bài 38: Trạng từ 00:00:00
Bài 39: Giới từ 00:00:00
Bài 40: Wo-Wohin? (Ở đâu-Đi đâu) 00:00:00
Bài 41: Danh từ - Động từ - Tính từ đi với Giới từ cố định 00:00:00
Bài 42: Vị trí của các loại từ trong câu chính 00:00:00
Bài 43: Câu phức nối câu chính + Câu chính (dùng từ nối und, oder, aber, denn, sondern, desh) 00:00:00
Bài 44: Câu phức: Câu chính + Câu phụ (dùng liên từ dass, ob, wann, warum, ...) 00:00:00
Bài 45: Câu phức: Câu chính + Câu phụ (dùng liên từ weil, da, wenn, obwohl, damit) 00:00:00
Bài 46: Câu phức: Câu chính + Câu phụ (dùng liên từ als, bevor, bis, nachdem...) 00:00:00
Bài 47: Câu liên hệ 00:00:00
Bài 48: Nối 2 câu sử dụng cấu trúc zu + Infinitiv 00:00:00
Bài 49: Cấu tạo từ và Số thứ tự 00:00:00
Bài 50: Tổng kết khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét