iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tự học Bootstrap

Bạn muốn có thể tự làm được trang web cá nhân với đầy đủ hiệu ứng như các giao diện web hiện nay được bày bán. Và cũng tự làm được giao diện web ảnh, tự tạo trang trình bày sản phẩm của mình, tự thiết kế trang blog cho cá nhân, tự làm trang giới thiệu công ty, cửa hàng, dịch vụ với đầy đủ hiệu ứng theo ý mình....

  • Kiến thức yêu cầu
  • * Khóa học này dành cho:
  • Những web developers, web designers, người lập trình ứng dụng, thiết kế app, phát triển app muốn nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp để cải thiện chất lượng và năng suất công việc.
  • Những người đã và đang muốn khởi nghiệp từ lập trình.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Hiểu được các khái niệm chuyên ngành, bản chất và cấu trúc của Bootstrap.
  • Học được cách sử dụng công cụ chrome developer tool trong thiết kế web hiện đại.
  • Cắt được giao diện website theo chuẩn Bootstrap..
Tự học Bootstrap

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu về Bootstrap 00:00:00
Bài 3: Cài đặt Sublime Text 00:00:00
Bài 4: Giới thiệu về HTML/CSS 00:00:00
Bài 5: Giới thiệu phương pháp Chrome 00:00:00
Bài 6: Áp dụng phương pháp Chrome với kenh14.vn 00:00:00
Bài 7: Ví dụ khác về phương pháp Chrome 00:00:00
Bài 8: Học Bootstrap thế nào? 00:00:00
Bài 9: Hệ thống lưới và căn chỉnh - 1 00:00:00
Bài 10: Hệ thống lưới và căn chỉnh - 2 00:00:00
Bài 11: Tóm tắt kiến thức sẽ học 00:00:00
Bài 12: Làm menu trong 5 phút 00:00:00
Bài 13: Giới thiệu class liên quan đến button 00:00:00
Bài 14: Giới thiệu class liên quan đến ảnh. Hoàn thiện website 00:00:00
Bài 15: Giới thiệu class list-group 00:00:00
Bài 16: Giới thiệu thêm class dành cho Carousel ảnh 00:00:00
Bài 17: Giới thiệu class dành cho icon 00:00:00
Bài 18: Hoàn thiện website 00:00:00
Bài 19: Phần 1 - Tổng quan 00:00:00
Bài 20: Phần 2 - Xây dựng website số 3 00:00:00
Bài 21: Tổng hợp các kiến thức sẽ học và các phần mềm sử dụng 00:00:00
Bài 22: Phần mã HTML 00:00:00
Bài 23: Xử lý CSS phần header 00:00:00
Bài 24: Xử lý CSS phần Carousel 00:00:00
Bài 25: Viết hiệu ứng cho nút menu. Mở đầu về jQuery 00:00:00
Bài 26: Giới thiệu về website số 5 00:00:00
Bài 27: Giới thiệu về website responsive 00:00:00
Bài 28: jQuery là gì? Giới thiệu các hàm jQuery sẽ sử dụng 00:00:00
Bài 29: Viết mã HTML theo Bootstrap - 1 00:00:00
Bài 30: Viết mã HTML theo Bootstrap - 2 00:00:00
Bài 31: Phần css giao diện 00:00:00
Bài 32: Sử dụng jQuery resize cho responsive 00:00:00
Bài 33: Hàm jQuery xử lý click chuột 00:00:00
Bài 34: Hàm jquery xử lý cuộn chuột 00:00:00
Bài 35: Giới thiệu 00:00:00
Bài 36: Các bước cắt web 00:00:00
Bài 37: Xử lý phần Menu 00:00:00
Bài 38: Xử lý phần Carousel 00:00:00
Bài 39: Xử lý phần Porfolio 00:00:00
Bài 40: Xử lý phần About 00:00:00
Bài 41: Xử lý phần Contact 00:00:00
Bài 42: Xử lý phần Footer 00:00:00
Bài 43: Hiệu ứng Scroll Spy 00:00:00
Bài 44: Hàm jQuery mới liên quan đến cuộn chuột - 1 00:00:00
Bài 45: Hàm jQuery mới liên quan đến cuộn chuột - 2 00:00:00
Bài 46: Hiệu ứng click di chuyển phần tử 00:00:00
Bài 47: Hàm jQuery xử lý gia tốc chuyển động 00:00:00
Bài 48: Tổng kết kiến thức 00:00:00
Bài 49: Vận dụng các kiến thức về jQuery 00:00:00
Bài 50: Chữa bài: Tóm tắt phần HTML 00:00:00
Bài 51: Chữa bài: Tóm tắt phần CSS 00:00:00
Bài 52: Khái niệm và ứng dụng Snippet 00:00:00
Bài 53: Cách tạo Snippet 00:00:00
Bài 54: Hiệu ứng Bootstrap Affix và cách sử dụng 00:00:00
Bài 55: Bài tập: Phân tích kenh14.vn và áp dụng hiệu ứng affix với phần Menu và logo 00:00:00
Bài 56: Hiệu ứng Bootstrap Popover 00:00:00
Bài 57: Hiệu ứng Bootstrap Tooltip 00:00:00
Bài 58: Hiệu ứng Bootstrap Dropdown và Collapse 00:00:00
Bài 59: Hiệu ứng Bootstrap Modal và Carousel 00:00:00
Bài 60: Tại sao cắt web bằng Bootstrap 00:00:00
Bài 61: Làm thế nào để kiếm tiền bằng công việc Freelance? 00:00:00
Bài 62: Viết mã HTML phần menu 00:00:00
Bài 63: Xử lý CSS phần menu 00:00:00
Bài 64: Viết mã HTML phần nội dung 00:00:00
Bài 65: Xử lý CSS phần nội dung 00:00:00
Bài 66: Viết hiệu ứng phần nội dung 00:00:00
Bài 67: Phần footer 00:00:00
Bài 68: Giới thiệu Wordpress 00:00:00
Bài 69: Hướng dẫn cài đặt Wordpress 00:00:00
Bài 70: Sử dụng Wordpress để tạo dữ liệu 00:00:00
Bài 71: Sử dụng Wordpress để tạo theme 00:00:00
Bài 72: Các hàm cơ bản của Wordpress 00:00:00
Bài 73: Hoàn thiện giao diện 00:00:00
Bài 74: Tổng kết 00:00:00
Bài 75: Thêm: Hướng dẫn cách đưa file đính kèm chạy trên máy 00:00:00

Đăng nhận xét