iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Khắc phục sự cố máy tính windows

Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xử lý sự cố máy tính. Hoàn tất chương trình, Học viên đủ khả năng làm đảm nhận công việc PC HelpDesk, PC Technician cho các doanh nghiệp và các cty dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy tính chuyên nghiệp.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đã hoàn tất chương trình Lắp ráp máy tính & Cài đặt Mạng Căn Bản hoặc có kiến thức tương đương.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Hoàn tất chương trình, Học viên đủ khả năng làm đảm nhận công việc PC HelpDesk, PC Technician cho các doanh nghiệp và các cty dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy tính chuyên nghiệp.
Khắc phục sự cố máy tính windows

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Mainboard và các sự cố liên quan 00:00:00
Bài 2: CPU và Chipset : 00:00:00
Bài 3: Memory 00:00:00
Bài 4: Hard Disk Drive 00:00:00
Bài 5: Video Card 00:00:00
Bài 6: Monitor 00:00:00
Bài 7: Power Supply Unit 00:00:00
Bài 8: Optical Drive (ổ đĩa quang học – CDROM, DVDRom, Bluray, HDDVD ...) 00:00:00
Bài 9: RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL) 00:00:00
Bài 10: Thiết bị nhập (Input Device) 00:00:00
Bài 11: Wireless Networking 00:00:00
Bài 12: Chẩn đoán Các Lỗi Thường Gặp Của Windows 00:00:00
Bài 13: Các Tools quan trọng 00:00:00
Bài 14: Sao lưu và Phục hồi dữ liệu 00:00:00
Bài 15: Những sự cố thường gặp 00:00:00
Bài 16: Quy trình tổng quát chẩn đoán dò pan một máy tính 00:00:00

Đăng nhận xét