iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tìm hiểu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Công nghệ công nghệ AI (viết tắt của Artifical Intelligence) hoặc trí thông minh nhân tạo là công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Các quá trình này bao gồm việc học tập (thu thập thông tin và các quy tắc sử dụng thông tin), lập luận (sử dụng các quy tắc để đạt được kết luận gần đúng hoặc xác định), và tự sửa lỗi. Các ứng dụng đặc biệt của AI bao gồm các hệ thống chuyên gia, nhận dạng tiếng nói và thị giác máy tính (nhận diện khuôn mặt, vật thể hoặc chữ viết).

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bạn sẽ làm được gì?
Tìm hiểu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét