iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Thấu hiểu người khác bằng tâm lý học

Tâm lý là cuộc sống tinh thần. Cuộc sống phức tạp, đa dạng, sinh động chừng nào thì tâm lý phức tạp, đa dạng, sinh động chừng đó. Tâm lý học sẽ giúp chúng ta hiểu chính bản thân mình, hiểu được sức mạnh của tâm hồn, của ý chí, tình cảm, lý tưởng và cả những bí ẩn, những quy luật, những tiềm tàng trong con người của chúng ta.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Dành cho những người muốn tìm hiểu sâu về tâm lý học.
  • Máy tính có kết nối internet.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Thông qua việc mô tả hành vi con người và của những loài động vật khác nữa, chúng ta có thể hiểu hơn và có cái nhìn tốt hơn về những gì được cho là bình thường và bất thường.
  • Giúp chúng ta hiểu thêm về những gì sẽ xảy ra và tại sao nó xảy ra, chúng ta có thể sử dụng thông tin đó để đưa ra dự đoán về việc khi nào, tại sao, và làm thế nào nó có thể xảy ra một lần nữa trong tương lai.
  • Giúp thay đổi, ảnh hưởng, hoặc điều khiển hành vi để đem lại những thay đổi tích cực và lâu dài trong cuộc sống con người.
Thấu hiểu người khác bằng tâm lý học

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu 00:00:00
Bài 2: Tâm lý học là gì? 00:00:00
Bài 11: Nghiên cứu tâm lý 00:00:00
Bài 12: Cảm giác 00:00:00
Bài 13: Tri giác 00:00:00
Bài 14: Biểu tượng 00:00:00
Bài 15: Trí nhớ 00:00:00
Bài 16: Tư duy 00:00:00
Bài 17: Tưởng tượng 00:00:00

Đăng nhận xét