iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Thiết kế web bằng Ruby on Rails

Sau một tháng (30 ngày) các bạn sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất: từ các phép toán cộng, trừ, nhân, chia đến các kiến thức nâng cao hơn như: xây dựng hệ thống thanh toán qua thẻ, paypal, đăng nhập với Facebook, Twitter... hay xây dựng API cho mobile với Ruby On Rails.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bạn có thể là bất cứ ai, có niềm đam mê và mong muốn tự xây dựng được một ứng dụng, website bằng Ruby On Rails
  • Khuyến nghị RAM tối thiểu 4G
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sau khi học xong khóa học, các bạn sẽ thấy được điểm mạnh của Ruby On Rails khi so sánh với các ngôn ngữ khác như PHP, .Net, như: sự đơn giản, ngắn gọn trong cú pháp, thư viện phong phú hỗ trợ hầu hết các yêu cầu, biết cách xây dựng và triển khai một dự án Ruby On Rails...Đồng thời sau khóa học các bạn cũng có thể tự tin đi xin việc vào vị trí lập trình Ruby on Rails hay làm Freelancer.
  • Sau khi nắm chắc được kiến thức về Ruby On Rails, nếu kết hợp với các ngôn ngữ khác như React JS, React Native...Các bạn có thể xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ Backend đến Frontend, với các công nghệ mới nhất và hiệu quả nhất hiện nay.
  • Các bạn cũng sẽ thu được lượng một lượng lớn kiến thức liên quan đến điện toán đám mây - Cloud. Thông qua các ví dụ và hướng dẫn triển khai dự án thực tế trên Heroku hay Amazon Webservice trong khóa học.
Thiết kế web bằng Ruby on Rails

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Thành thạo Ruby On Rails trong 30 ngày 00:00:00
Bài 2: Các phần mềm cần cài đặt khi học Ruby on Rails 00:00:00
Bài 7: Giới thiệu chương 00:00:00
Bài 8: Cú pháp của một file Ruby 00:00:00
Bài 9: Cách khai báo định danh, từ khóa 00:00:00
Bài 10: Lớp và đối tượng trong Ruby 00:00:00
Bài 11: Biến, hằng số, ký tự trong Ruby 00:00:00
Bài 12: Kiểu dữ liệu trong Ruby 00:00:00
Bài 13: Toán tử trong Ruby 00:00:00
Bài 14: Điều kiện, rẽ nhánh trong Ruby 00:00:00
Bài 15: Vòng lặp trong Ruby 00:00:00
Bài 16: Tổng kết chương 00:00:00
Bài 17: Giới thiệu Framework Ruby On Rails 00:00:00
Bài 18: Bắt đầu với Ruby On Rails 00:00:00
Bài 19: Tìm hiểu về Model Ruby On Rails 00:00:00
Bài 20: Tìm hiểu về View Ruby On Rails 00:00:00
Bài 21: Tìm hiểu về Controller Ruby On Rails 00:00:00
Bài 22: Các phần mở rộng trong Ruby On Rails 00:00:00
Bài 23: Tổng kết chương 00:00:00
Bài 24: Tạo dự án thực tế 00:00:00
Bài 25: Quản lý dự án với Github 00:00:00
Bài 26: Cài đặt thư viện JQuery 00:00:00
Bài 27: Xây dựng giao diện responsive với bootstrap 00:00:00
Bài 28: Quản lý người dùng với Gem Devise 00:00:00

Đăng nhận xét