iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Muốn thành công phải giỏi giao tiếp

Muốn thành công, thông minh thôi chưa đủ, ta còn phải biết giao tiếp và xử thế. Giao tiếp là công cụ cực kỳ quan trọng trong cuộc hành trình theo đuổi mục tiêu, dù là với người thân, đồng nghiệp hay khách hàng của bạn.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Những học viên muốn tự tin nói, diễn đạt được ý tưởng trước đám đông, thể hiện bản thân trước nhà tuyển dụng.
  • Những học viên kỳ vọng thăng tiến, trở thành lãnh đạo cần chuẩn bị kỹ năng thiết yếu của người lãnh đạo.
  • Những học viên muốn cải thiện khả năng tư vấn, chăm sóc khách hàng.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Khóa học cung cấp cho học viên nhiều kiến thức về giao tiếp ở các hoàn cảnh giao tiếp khác nhau.
  • Giúp các bạn tự tin và chủ động torng giao tiếp.
  • Biết cách xây dựng, duy trì các mối quan hệ.
Muốn thành công phải giỏi giao tiếp

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Sáu cách gây ấn tượng và thiện cảm ban đầu (Phần 1) 00:00:00
Bài 2: Sáu cách gây ấn tượng và thiện cảm ban đầu (Phần 2) 00:00:00
Bài 3: Sáu cách gây ấn tượng và thiện cảm ban đầu (Phần 3) 00:00:00
Bài 4: Sáu cách gây ấn tượng và thiện cảm ban đầu (Phần 4) 00:00:00
Bài 5: Nghi thức xã giao và những điều cấm kỵ trong giao tiếp (Phần 1) 00:00:00
Bài 6: Nghi thức xã giao và những điều cấm kỵ khi giao tiếp (Phần 2) 00:00:00
Bài 7: Nghi thức xã giao và những điều cấm kỵ khi giao tiếp (Phần 3) 00:00:00
Bài 8: Nghi thức xã giao và những điều cấm kỵ trong giao tiếp (Phần 4) 00:00:00
Bài 9: Nghi thức xã giao và những điều cấm kỵ trong giao tiếp (Phần 5) 00:00:00
Bài 10: Nghi thức xã giao và những điều cấm kỵ trong giao tiếp (Phần 6) 00:00:00
Bài 11: Lắng nghe thông minh và nghệ thuật đặt câu hỏi khi trò chuyện (Phần 1) 00:00:00
Bài 12: Lắng nghe thông minh và nghệ thuật đặt câu hỏi khi trò chuyện (Phần 2) 00:00:00
Bài 13: Lắng nghe thông minh và nghệ thuật đặt câu hỏi khi trò chuyện (Phần 3) 00:00:00
Bài 14: Lắng nghe thông minh và nghệ thuật đặt câu hỏi khi trò chuyện (Phần 4) 00:00:00
Bài 15: Lắng nghe thông minh và nghệ thuật đặt câu hỏi khi trò chuyện (Phần 5) 00:00:00

Đăng nhận xét