iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Wushu tinh hoa võ thuật Trung Hoa

Wushu là bộ môn võ thuật hiện đại Trung Quốc, các bài quyền của môn võ wushu này được tổng hợp từ các võ phái cổ truyền nổi tiếng với chương trình luyện tập khác nhau. Hiện nay có nhiều loại hình võ thuật khác nhau, Wushulà một trong những loại hình võ thuật hiện đại có nguồn gốc ở Trung Quốc và xâm nhập, phát triển mạnh ở Việt Nam hiện nay. Được thống nhất giảng dạy trên các võ đường Trung Quốc cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới, Wushu được hiểu là môn quốc võ tiêu biểu nhất đại diện cho tinh hoa nền võ thuật của Trung Quốc.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bạn sẽ làm được gì?
Wushu tinh hoa võ thuật Trung Hoa

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét