Quốc Nguyễn Văn

5 / 5 (100)

star star star star star

Nguyễn Văn Quốc

Tự học lập trình Golang từ cơ bản đến nâng cao

Go hay Golang là sản phẩm được phát triển bởi các nhân viên của Google, đặc biệt là kỹ sư nổi tiếng của Google, một chuyên gia về Unix, ông Rob Pike, tuy nhưng đó không phải là một dự án của Google. Thay vào đó, Go được phát triển như một dự án open source.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bạn sẽ làm được gì?
Tự học lập trình Golang từ cơ bản đến nâng cao

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu 00:00:00
Bài 2: Chương trình Hello World 00:00:00
Bài 3: Kiểu dữ liệu 00:00:00
Bài 4: Biến 00:00:00
Bài 5: Lệnh điều khiển 00:00:00
Bài 6: Array, Slice và Map 00:00:00
Bài 7: Hàm 00:00:00
Bài 8: Con trỏ 00:00:00
Bài 9: Struct và Interface 00:00:00
Bài 10: Concurrency 00:00:00
Bài 11: Package 00:00:00
Bài 12: String 00:00:00
Bài 13: Nhập xuất (I/O) 00:00:00
Bài 14: File và thư mục 00:00:00
Bài 15: Xử lý lỗi 00:00:00
Bài 16: List 00:00:00
Bài 17: Hàm băm và mã hóa 00:00:00
Bài 18: Network 00:00:00

Đăng nhận xét