iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Quản trị mạng Linux căn bản

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX. Khóa học giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source, học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đam mê và đã có kiến thức căn bản về mạng.
  • Có máy tính riêng
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Mạng Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
  • Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux)
  • Vượt qua các kỳ thi Quốc Tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional(LPIC-2) có giá trị toàn cầu.
Quản trị mạng Linux căn bản

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Technical Summary of Linux Distributions 00:00:00
Bài 2: Installing Linux in a Server Configuration 00:00:00
Bài 3: Installing Software 00:00:00
Bài 4: Managing Users 00:00:00
Bài 5: The Command Line 00:00:00
Bài 6: File Systems 00:00:00
Bài 7: Booting and Shutting Down 00:00:00
Bài 8: Core System Services 00:00:00
Bài 9: Compiling the Linux Kernel 00:00:00
Bài 10: Shell Programming 00:00:00
Bài 11: Networking Fundamentals 00:00:00
Bài 12: The Secure Shell - SSH Firewall: IPTables & Shorewall 00:00:00
Bài 13: DHCP server 00:00:00
Bài 14: NFS - Network File System 00:00:00
Bài 15: Samba server 00:00:00
Bài 16: NIS server 00:00:00
Bài 17: LDAP server 00:00:00
Bài 18: FTP Server 00:00:00
Bài 19: DNS server 00:00:00
Bài 20: Web Server 00:00:00
Bài 21: Squid Server 00:00:00
Bài 22: PostFix - Mail Serve 00:00:00
Bài 23: POP and IMAP (Devecot) 00:00:00
Bài 24: Local Security 00:00:00
Bài 25: Firewall Server 00:00:00
Bài 26: Network Security - IDS Server 00:00:00
Bài 27: Backup & Restore 00:00:00

Đăng nhận xét