An Nguyễn Huy

5 / 5 (100)

star star star star star

Nguyễn Huy An

Trở thành coder chuyên nghiệp với Vim Editor

VIM Editor là chương trình chỉnh sửa văn bản chuyên nghiệp chạy trên dòng lệnh Linux, hỗ trợ đầy đủ các tính năng nhất hiện nay

  • Kiến thức yêu cầu
  • Biết sử dụng dòng lệnh Linux
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Chỉnh sửa code siêu nhanh bằng phím tắt
  • Sử dụng lệnh chỉnh sửa code nội bộ
  • Sử dụng shell linux để hỗ trợ chỉnh sửa code
Trở thành coder chuyên nghiệp với Vim Editor

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét