iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Quản trị mạng linux nâng cao

Chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX. Giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source, học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đã hoàn tất khóa học Linux LPI hoặc có kiến thức tương đương
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Trang bị cho học viên những kỹ thuật nâng cao để có thể xây dựng và quản trị hệ thống mạng phức tạp với độ sẵn sàng cao (24x7) hoàn toàn trên nền Linux hoặc tích hợp chung với Microsoft Windows
Quản trị mạng linux nâng cao

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Active directory and Samba 00:00:00
Bài 2: Active directory and Bind 00:00:00
Bài 3: Openvpn Client to site 00:00:00
Bài 4: Openvpn Site to site 00:00:00
Bài 5: Apache, php, Mysql 00:00:00
Bài 6: phpmyadmin 00:00:00
Bài 7: Web ssl 00:00:00
Bài 8: Nginx 00:00:00
Bài 9: Nginx, php, Mysql 00:00:00
Bài 10: Installation and configuring Posfix-Dovecot- Squirrelmail 00:00:00
Bài 11: Webmail SSL 00:00:00
Bài 12: Configure Postfix and Dovecot for SSL 00:00:00
Bài 13: SMTP Authentication using Dovecot SASL 00:00:00
Bài 14: Zimbra - antivirus – antispam 00:00:00
Bài 15: MySQL Master-Slave replication 00:00:00
Bài 16: MySQL Master- Master replication 00:00:00
Bài 17: Web Load Blancing: Haproxy – Keepalive 00:00:00
Bài 18: Web Cluster: Pacemaker – Corosync Web synchronization 00:00:00
Bài 19: Mysql Cluster:DRBD - Pacemaker – Corosync 00:00:00
Bài 20: Mysql cluster 00:00:00
Bài 21: Nagios - Monitor Network Services 00:00:00
Bài 22: Cacti - Monitor Windows, Linux Server - Cisco Switch Router 00:00:00
Bài 23: Installing KVM 00:00:00
Bài 24: Using KVM 00:00:00
Bài 25: Install Oracle 12C 00:00:00

Đăng nhận xét