iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Triển khai hệ thống mạng Linux thay thế Windows

Bạn phụ trách hệ thống hoặc là sếp IT của một công ty? Bạn đang phân vân trong việc có nên mua bản quyền cho toàn bộ hệ thống IT của công ty, vì chi phí bản quyền có thể tương đối lớn so với những khoản đầu tư khác mà công ty của bạn chưa thể ưu tiên? Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống mạng hoàn chỉnh dựa trên Linux.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đã hoàn tất khóa học Linux LPI hoặc có kiến thức tương đương
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Đủ khả năng cài đặt và cấu hình hoành chỉnh hệ thống mạng domain trên Linux sử dụng samba4 với đầy đủ các tính năng như môi trường mạng domain Windows Server 2008, 2012
  • Việc quản trị Domain trở nên dễ dàng bởi việc sử dụng chính công cụ quản trị domain có sẵn trên Windows Server 2008 hoặc RSAT
  • Xây dựng hệ thống Domain, DNS, DHCP đáp ứng tính sẵn sàng cao.
  • Xây dựng hệ thống tường lửa bằng Pfsense bảo vệ toàn bộ hệ thống mạng và hệ thống IDS, IPS phát hiện, chống các cuộc tấn công mạng
Triển khai hệ thống mạng Linux thay thế Windows

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Nâng cấp Active Directory Domain Controller 00:00:00
Bài 2: Nâng cấp DC thứ 2 - additional Domain Controller 00:00:00
Bài 3: Joining a Windows Server 2008 / 2008 R2 DC to a Samba AD 00:00:00
Bài 4: Joining client machines to the domain 00:00:00
Bài 5: Windows 7 Client 00:00:00
Bài 6: Linux/Unix client 00:00:00
Bài 7: Set up a Samba AD Member Server 00:00:00
Bài 8: Share Permission - Samba as a File Server 00:00:00
Bài 9: Domain user - Domain group 00:00:00
Bài 10: Home folder & User profile 00:00:00
Bài 11: OU - Delegate 00:00:00
Bài 12: Group Policy Management 00:00:00
Bài 13: Flexible Single-Master Operations (FSMO) roles 00:00:00
Bài 14: Change IP address of the DC 00:00:00
Bài 15: Back up a Domain Controller server 00:00:00
Bài 16: Samba internal DNS server 00:00:00
Bài 17: DNS – Multi DNS 00:00:00
Bài 18: DHCP – Multi DHCP 00:00:00
Bài 19: Cài và cấu hình Mail server Zimbra 00:00:00
Bài 20: Anti spam, anti virus 00:00:00
Bài 21: Tích hợp Zimbra vào AD 00:00:00
Bài 22: Cài và cấu hình PFSense 00:00:00
Bài 23: Cấu hình Proxy server 00:00:00
Bài 24: Server Publishing 00:00:00
Bài 25: VPN (VPN site to site, VPN Client to site) 00:00:00
Bài 26: Snort – IDS, IPS 00:00:00

Đăng nhận xét